Menu luk

Afliv sexistisk sprogbrug

Sæt dialogen om sprogbrug på arbejdspladsen i gang, og fokuser på kompetencer i stedet for køn i talentarbejdet, lyder to konkrete råd til at modvirke sexisme og forskelsbehandling i finanssektoren fra Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen.

1. dec 2020
2 min

”Opfører jeg mig ordentligt og korrekt over for andre?”

Det spørgsmål kan man som menneske med fordel stille sig selv indimellem, mener Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet.

”Selv om man umiddelbart kan svare ja til spørgsmålet, kan man aldrig med sikkerhed vide, hvordan det, man siger, virker på andre. Derfor er det også vigtigt, at man får en dialog rundtom på virksomhederne om, hvad man kan og ikke kan sige på arbejde”, siger han med henvisning til den igangværende samfundsdebat om sexisme.

Det er vigtigt i al almindelighed af hensyn til trivslen, at sprogbrug og kultur på arbejdspladsen renses for sexisme. Men hvilke ord man bruger i en virksomhed, kan også havde betydning, i forhold til om mænd og kvinders mulighed for at gøre karriere opleves ligeværdig, mener han:

”Vi ved fra Finansforbundets fokusgrupper og rapport om kvinder i ledelse, at mænd har lettere ved at blive ledere. For at rette op på det skal man blandt andet være opmærksom på, hvordan man i virksomhederne – for eksempel i talentprogrammer – henvender sig til kvinder og mænd”.

Spa eller overlevelsestur

I nogle tilfælde afsløres fordomme eksempelvis i de tilbud, der er i talentprogrammer for mænd og kvinder.

”Vi har hørt eksempler på, at kvinder som led i sådanne programmer havde et socialt element: Kvinderne skulle en tur i spa, mens mændene skulle på overlevelsestur. Hvorfor skulle de noget forskelligt? Det er vigtigt at bevare fokus på talentet og tilbyde mænd og kvinder det samme. Sæt kompetence forrest, og se bort fra køn”, siger næstformanden.

Derfor mener han heller ikke, at løsningen på for få kvinder i ledelse er at skræddersy talentprogrammer for kvinder, heller ikke uden spabad:

”Hvis vi skal opnå diversitet i ledelserne rundtomkring, skal talentprogrammer afspejle det og være for alle og opdyrke samarbejdet på tværs”.

Otte råd til at forebygge seksuel chikane

  1. Gør det klart fra ledelsens side, at seksuel chikane er uacceptabelt.
  2. Skab samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.
  3. Før dialog på arbejdspladsen om ordentlig omgangstone.
  4. Sig fra, mennesker har forskellige grænser.
  5. Udarbejd klare retningslinjer for, hvordan seksuel chikane skal forebygges.
  6. Udarbejd en handlingsplan for, hvordan seksuel chikane håndteres på arbejdspladsen.
  7. Hold fokus, drøft forebyggelse løbende.
  8. Lær af episoder.

Rådene er udarbejdet i samarbejde mellem Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Find uddybende omtale af rådene i tema om forebyggelse af seksuel chikane på Finansforbundet.dk

Seneste nyt