Menu luk

Indsatsen mod hvidvask bør mindske afkastkrav

Når hvidvaskbekæmpelse kræver så mange ressourcer, som det er tilfældet, bør både aktionærer og kunder indstille sig på, at de også skal være med til at bære byrden, mener Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen. Han foreslår desuden, at den hvidvaskansvarlige i virksomhederne, refererer direkte til bestyrelsen.

2. dec 2019
2 min

​Finansforbundet mener, det et 25 fornuftige anbefalinger, som Finans Danmarks Hvidvask Task Force onsdag den 27. november fremlagde for at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

I forbindelse med fremlæggelsen kom det frem, at antallet af AML (anti money laundering) - og compliancemedarbejdere det seneste år er øget med 1.149 medarbejdere i danske pengeinstitutter, så nu 4.268 ansatte – mere end hver 10. medarbejder – udelukkende har til opgave at sørge for, at forsøg på hvidvask bliver afværget og anmeldt, og at deres virksomheder overholder gældende love og regulering. Alene i lønsum koster det 3,38 milliarder kroner i år, oplyser Finans Danmark. Sidste år var lønsummen 2,5 milliarder kroner.

Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen mener, at pengeinstitutternes stigende udgifter til hvidvaskbekæmpelse også må have konsekvenser for aktionærer og kunder.

"Det er ikke rimeligt at fortsætte med de samme høje afkastkrav, som flere pengeinstitutter har haft i de senere år. Aktionærer og kunder må også bære en del af byrden for det samfundsansvar, pengeinstitutterne påtager sig i kampen mod hvidvask", siger Michael Budolfsen.

De 25 anbefalinger fra Finans Danmarks Hvidvask Task Force handler om fælles it-løsninger, øget samarbejde med myndighederne, uddannelse, adfærdsprincipper og øget transparens.

Michael Budolfsen mener, at det øgede fokus på hvidvaskbekæmpelse, også bør føre til en organisatorisk ændring i pengeinstitutterne.

"Ligesom man i pensions- og forsikringsselskaberne lader aktuaren referere direkte til bestyrelsen, bør man i pengeinstitutterne tilsvarende lade den hvidvaskansvarlige referere direkte under bestyrelsen. Det vil skabe rene linjer i forhold til i dag, hvor den hvidvaskansvarligere refererer til direktionen", siger Finansforbundets næstformand.

Læs om Finans Danmarks Hvidvask Task Force og dens 25 anbefalinger her.

Læs Finansforbundets pressemeddelelse om de 25 anbefalinger her.

Seneste nyt