Menu luk

Finanssektor i grønt minus

Sektoren herhjemme har været længe om at handle på den bæredygtige dagsorden. Samtidig skal den være varsom med ikke at gå fra whitewashing til greenwashing, advarer Anders Eldrup, formand for Forum for Bæredygtig Finans.

26. aug 2019
2 min

​Grønne obligationer, grønne investeringer og grønne lån. Der bliver meldt grønt ud fra mange sider i finanssektoren i øjeblikket, og det er på høje tid, hvis man spørger Anders Eldrup, formand for Forum for Bæredygtig Finans.

"Landene omkring os har rykket tidligere for at finde ud af, hvordan finanssektoren kan spille en konstruktiv rolle i forhold til Paris-aftalen (se boks) og FN's verdensmål for bæredygtighed. Danmark kunne godt have spillet en mere aktiv rolle på det felt".

Han henviser til, at man i blandt andet Norge, Sverige, Finland og Holland tidligere har taget initiativer som det, finanssektoren i år har taget ved at nedsætte Forum for Bæredygtig Finans. Forummet har til opgave at arbejde hurtigt frem mod en anbefaling af, hvordan sektoren kan spille en aktiv rolle og foreslå mål og regler for, hvornår noget kan kaldes bæredygtigt i finansielle sammenhænge.

For er reglerne ikke klare, er der en oplagt risiko for såkaldt greenwashing, hvor produkter markedsføres som grønne på et mangelfuldt eller tvivlsomt grundlag.

"Sektoren har allerede haft sin kamp med whitewashing. Vi skal styre uden om risikoen for, at det afløses af greenwashing i stedet. Det har vi blandt andet set i den amerikanske energisektor, hvor nogle virksomheder har forsøgt at fremstå mindre forurenende, end tilfældet egentlig er", siger Anders Eldrup, der som daværende direktør for DONG Energy fik gennemført omstilling fra kul til vindenergi.

EU rykker

Forum for Bæredygtig Finans får ikke behov for at opfinde alt fra bunden. EU er langt med arbejdet med en såkaldt taksonomi, der klassificerer, hvad der skal til for at kalde noget bæredygtigt, i forskellige nuancer.

"EU har taget føring på at finde ud af, hvad finanssektoren kan bidrage med, og arbejder faktisk rigtig hurtigt med det efter EU-standard. Det vil være en fantastisk hjælp for sektoren at få den fælles taksonomi at arbejde ud fra", vurderer Anders Eldrup.

Men som de eksperter, forummet har haft på besøg, har sagt som med én mund ved flere åbne og velbesøgte arrangementer:

"Vent ikke på EU. Hvis den grønne omstilling ikke allerede er i gang i jeres virksomhed, så gå omgående i gang".

Paris-aftalen

På COP21 i Paris indgik 196 medlemslande i FN's klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bindende klimaaftale, Paris-aftalen.

Den forpligter landene til at bidrage til at reducere udledning af drivhusgasser. EU har samlet forpligtet sig til at reducere udledningen med 40 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Seneste nyt