Menu luk

Unødigt ekstra pres på pressede banker

FORBUNDET MENER: Fem banker, som er presset på kapitalbehovet, får nu lagt ekstra pres på sig af Finanstilsynet med krav om, at de reelt ikke længere kan medregne deres statslige hybridlån i deres kapital. Det er et unødigt ekstra pres på bankerne med helt forkert timing.

9. jan 2017
1 min

​Finanstilsynet har en helt central opgave i at sikre en finansiel stabiltiet i vores samfund, men tiltaget mod de fem banker er ikke rettidig omhu. Det er en overregulering, der ikke medvirker til at sikre stabilitet, men snarere at skubbe længere bankerne ud i en usikker situation.

Baggrunden for de nye krav til Den Jyske Sparekasse, Danske Andelskassers Bank, Basisbank, Østjydsk Bank og Vestjysk Bank er, at nye EU-regler foreskriver, at statslige hybridlån ikke længere tæller med i det samlede kapitalkrav pr. 1. januar 2018. Det krav har Finanstilsynet så lagt ned over de danske banker et helt år før tid.

Det er en særlig dansk stramning, der af Regeringens Implementeringsråd vurderes som en praksis, der indskrænker bankernes handlemuligheder. Samme reguleringsråd anbefaler – i øvrigt ligesom FinansDanmark - at Finanstilsynet ændrer deres vejledning.

Det gør Finansforbundet også.

Det er vigtigt med et stærkt og et aktivt Finanstilsyn, som har til kerneopgave at tage vare på den finansielle stabilitet - og det er ikke det, der sker i denne sag. Tværtimod.

Finanstilsynet går i denne sag for hårdt til bankerne og strammer simpelthen skruen for hårdt – og det er hverken til gavn for banker, kunder eller samfundet.

Seneste nyt