Menu luk

Ude af finanskrisens skygge

2016 var et solidt år for de fleste pengeinstitutter især takket være faldende nedskrivninger, viser en gennemgang af 10 gruppe 1- og gruppe 2-bankers årsregnskaber. Syv af dem øgede egenkapitalforrentningen i forhold til året før. Danske Bank er årsagen til, at de 10 pengeinstitutter tilsammen fik en fremgang i resultat før skat på 7,5 milliarder kroner i 2016 i forhold til 2015.

22. mar 2017
3 min

De danske pengeinstitutter har bevæget sig helt ud af skyggen af finanskrisen, når man ser på nedskrivningerne i 2016. Som det fremgår af tabellen her på siden, der viser nøgletal fra 10 af de 16 største pengeinstitutter, faldt nedskrivningerne fra knap 8,2 milliarder kroner i 2015 til knap 3,2 milliarder kroner i 2016.

En del af det store fald kan dog forklares med, at Danske Bank havde en ekstraordinær stor nedskrivning på goodwill i 2015, hvor banken havde en udgiftspost på 5,7 milliarder kroner for af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.  I 2016 lå posten på 1,8 milliarder kroner.

Danske Bank er også årsagen til, at de 10 pengeinstitutter tilsammen kan notere sig en fremgang i resultat før skat på 7,5 milliarder kroner i 2016 i forhold til 2015. Ser man bort fra Danske Bank, har de øvrige ni pengeinstitutter tilsammen blot en fremgang på 59,9 millioner kroner. Jyske Bank og Sydbank har en fremgang i resultatet før skat på henholdsvis 635 millioner kroner og 382 millioner kroner. Nykredit Bank havde omvendt et dårligt 2016, hvor resultatet før skat skrumpede  med 1,2 milliarder kroner i forhold til 2015.

Fremgangen sker trods et fald på toplinjen. Således faldt nettorenteindtægterne i de 10 pengeinstitutter med 2,2 milliarder kroner, og også gebyr- og provisionsindtægterne faldt, så de samlede nettorente- og gebyrindtægter faldt med 2,9 milliarder kroner. Halvdelen af faldet tegner Danske Bank sig for.

Når det gælder udviklingen i antallet af medarbejdere i Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank, Spar Nord, Jutlander Bank, Lån og Spar Bank, Vestjysk Bank, Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank, er det måske overraskende for mange, at tallet er steget fra 23.222 i 2015 til 23.359 i 2016.

Højere forrentning af egenkapitalen

Finansforbundets økonom Klaus Mosekjær Madsen hæfter sig ved, at syv af de 10 pengeinstitutter i opgørelsen i 2016 har en større egenkapitalforrentning end året før. Kun Nykredit Bank, Spar Nord og Jutlander Bank har oplevet tilbagegang i forhold til i 2015.

"Årsregnskaberne viser, at sektoren nu er tilbage på et indtægtsniveau, hvor egenkapitalen generelt forrentes med omkring 10 procent, hvilket må anses for at være et meget pænt niveau – særligt i en situation med lav inflation og i et lavrentemiljø", siger Klaus Mosekjær Madsen.

Stabil toplinje siden 2007

Ser man i et lidt længere perspektiv, vil man kunne se, at sektoren trods det lave og faldende renteniveau siden 2007 har formået at holde toplinjen relativt stabil. Faktisk tjente sektoren 35 procent mere i nettorente- og gebyrindtægter i 2015, end man gjorde i 2007. Det til trods for at bruttorenteindtægterne er faldet med knap 60 procent i perioden. Til gengæld faldt bruttorenteudgifterne med cirka 85 procent fra 2007 til 2015, og det er desuden lykkedes at øge indtægterne fra gebyrer og provision.

Finansforbundets formand, Kent Petersen, glæder sig over pengeinstitutternes generelt positive resultater og påpeger, at medarbejderne i høj grad har bidraget til dem.

"Det er meget positivt, at virksomhederne leverer gode regnskaber, og at antallet af medarbejdere har stabiliseret sig. Nu er næste skridt at fortsætte det gode arbejde med investeringer i vækst og jobskabelse. Der kræver, at der skrues lidt ned for udbyttebetalingen, men det kommer aktionærerne til gode på den lange bane", siger Kent Petersen.

 

Kilde: Regnskabsoplysninger indsamlet af Dansk Aktie Analyse på baggrund af selskabernes årsregnskaber. Oplyste tal er baseret på moderselskabernes resultater.

Af- og nedskrivning på udlån, tilgodehavender, anlægsaktiver mv." er beregnet ved at slå de to poster "Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver" og "nedskrivning på udlån, tilgodehavender mv." sammen.

Seneste nyt