Menu luk

Tal om lønnen – og få mere af den

Seks ud af ti ansatte holder for sig selv, hvad de får i løn, viser ny undersøgelse. Tillidsrepræsentanter har en central rolle, hvis der skal snakkes mere åbent om emnet. ”Gør det til et legalt emne at tale om løn på din arbejdsplads”, siger Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby.

8. maj 2017
3 min

​"Hvorfor spørger du om det?"

En reaktion, du formentlig hurtigt vil møde, hvis du lige ud spørger kolleger, hvad de får i løn. I hvert fald viser en ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, at seks ud af ti ikke taler med deres kolleger om det emne.

Det er helt i tråd men en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført blandt Finansforbundets medlemmer i 2014. Men vi burde tale meget mere om løn, for det er udelukkende til arbejdsgivernes fordel, at så mange viger tilbage for at sætte tal på, hvad de kan indkassere for deres indsats.

"Det betyder, at lederne ikke behøver at være så skarpe på argumenterne for, hvorfor den ene får en lønstigning og den anden ikke. Ingen spørger dem jo, hvorfor. Det er ikke mindst med til at spænde ben for kvindernes mulighed for at opnå ligeløn. Der er stadig en uforklarlig lønforskel på op til syv procent i mændenes favør, og vejen til at udjævne den, kan blandt andet være mere åbenhed," siger specialkonsulent og PH.D. Kenn Warming, der har arbejdet på rapporten i et lille års tid.

Tillidsmand sætter eksempel

Specialkonsulentens løn ligger, efter 13 års anciennitet, på 43.000 kr. om måneden, plus pension. Hvis vi andre lige så villigt og ubekymret skal rykke ud med den oplysning, kræver det, at der arbejdes med kulturen på arbejdspladserne.

I den forbindelse er det vigtigt, at tillidsmanden er på banen:

"Arbejdsgiverne og tillidsrepræsentanterne har centrale roller, hvis der skal skabes større åbenhed på arbejdspladserne. Vi kan se af undersøgelsen, at en af de ting, der kan få ansatte til at tale løn, er at tillidsrepræsentanten tager emnet op og signalerer, at det er noget, vi taler om her på stedet", siger Kenn Warming til Nyhedsbrevet Finans.

Flere har lyst at tale løn

Og faktisk vil mange gerne tale om løn, selv om de ikke gør det, viser undersøgelsen. 43 procent ville ønske, at det var et almindeligt emne at drøfte på arbejdspladsen. Så på trods af den udtalte mangel på samtale om løn, er jorden gødet for forandring.

Åbenhed om løn er særlig væsentlig i forbindelse med lønforhandlinger, men kortlægningen fra instituttet viser, at halvdelen ikke får oplysninger om løn fra ledelsen inden forhandlingerne. Kenn Warming opfordrer til, at der gøres noget ved det:

"Lister, hvor den enkelte kan orientere sig om, hvor kolleger med samme eller sammenlignelige opgaver ligger lønmæssigt, er et godt redskab. Ledelsen bør også orientere om, hvad man lægger vægt på, så den enkelte har et klart indtryk af, hvad der skal til for at opnå en lønstigning".

Gør det legalt

Næstformand i Finansforbundet, Solveig Ørteby, er klar over, at løn kan være et vanskeligt emne at tale om - blandt andet fordi der mangler gennemsigtighed om lønnen, og politikken bag den, i virksomhederne.

"Den dygtige ledelse er transparent, også omkring løn, og kan forklare, hvorfor der er forskel. Men på mange arbejdspladser er de oplysninger ikke tilgængelige. Du ved ikke, hvad kollegaen får, og det gør det sværere at argumentere for en lønforhøjelse. Samtidig kan det være svært at sige sin løn højt, fordi mange kan være tilbøjelige til at se det som et udtryk for deres egen værdi – og så er det ikke rart at fortælle, at man har fået 2.000 kr. mindre end kollegaen."

Det ubehag bør overvindes, for det er en af vejene frem, hvis der skal trille mere ind på lønkontoen.

"Tal om lønnen, gør det til et legalt emne. Eller tag en T-shirt på med din løn i kantinen, så skal debatten nok opstå", foreslår næstformanden.

Seneste nyt