Menu luk

Hvordan måler man sig til gode resultater?

Nyt inspirationskatalog fra Samarbejdsrådet for Finanssektoren pejler sig ind på, hvordan præstationsmålinger kan bruges konstruktivt til glæde for virksomheder, kunder og medarbejdere.

2. jan 2017
3 min

​"Man får, hvad man måler". Det er efterhånden en alment accepteret sandhed, og da præstationsmål er ved at være udbredt i den finansielle sektor, har det været oplagt for sektorens parter sammen at kigge på, hvad der sker, når man måler på præstationerne.

Hvad sker der på bundlinjen, og hvad sker der for medarbejdernes trivsel?

Resultatet er pjecen Præstationsmålinger og trivsel. Et inspirationskatalog. Det er udgivet af Samarbejdsrådet for Finanssektoren i december 2016. Pjecen skal give virksomheder og medarbejdere konkret viden og inspiration til, hvordan de kan arbejde med præstationsmålinger, som styrker trivslen og bundlinjen.

I de senere år er der sket en række ændringer i flere virksomheders tilgange til målinger af medarbejdernes præstationer. Blandt andet har store, internationale virksomheder som Deloitte, Adobe, Accenture, Microsoft og General Electric ændret deres tilgang til, hvordan de måler medarbejdernes præstationer i lyset af samlede cost-benefit-analyser. Konsulentvirksomheden Deloitte har for eksempel opgjort, at de ansatte brugte op mod to millioner arbejdstimer årligt på systemet, der resulterede i samlede administrative omkostninger på to milliarder kroner.

Et af de mere markante eksempler i pjecen viser, hvad der sker, når man vender perspektivet og ser på opgaver, processer og services fra kundens perspektiv. Denne tendens er grundlæggende for en række radikale forandringer i den måde, som arbejdet er organiseret og ledt på. For præstationsmålingerne betyder det, at der foretages et grundlæggende skift fra at måle på salg til at måle på, hvad der giver værdi for kunden. Et skift, der også har markante konsekvenser for medarbejdernes trivsel.

Fokus på den gode kunderelation

"Jeg synes, det er ti gange federe at få at vide, at mine kunder har fået en god oplevelse, når jeg har rådgivet dem, end at jeg bliver vurderet ud fra, at jeg har solgt så og så mange forretninger. At vi i langt højere grad kan hjælpe kunderne ud fra deres behov og ikke ud fra, hvilke produkter der er månedens salgsvare, betyder, at de bliver gladere, og så giver arbejdet ikke blot mere mening, men også større arbejdsglæde", siger privatkunderådgiver Marianne Kærgaard, Danske Bank.

"Vi har set eksempler på virksomheder i sektoren, hvor man har skabt bemærkelsesværdige resultater. Trylleformularen har været et skift i anvendelsen af præstationsmål fra fokus på salg til fokus på den gode kunderelation. Kunderne er blevet langt mere tilfredse, og vores medlemmer trives markant bedre. Det er lige til at tage fat i. Det er en ren win-win situation," fremhæver Solveig Ørteby, næstformand i Finansforbundet.

Den 7. marts holder BAR FOKA (branchearbejdsmiljørådet for finans- og kontoransatte) konferencen: Mål med mening. Hvad betyder præstationsmål for arbejdsmiljøet? Og hvordan skaber man mål med mening? Konferencen afholdes hos Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1141 København K.

Her ser man program og tilmelder sig.

Inspirationskataloget kan du se her.
 

Seneste nyt