Menu luk

Flere finansansatte bliver bortvist

Medarbejdere, som tager af kassen, kigger på andre kundekonti end deres egne eller følger en ikkegodkendt kutyme på arbejdet. Der er mange årsager til, at finansansatte bliver bortvist, og det sker hyppigere end tidligere, fortæller en advokat i Finansforbundet.

31. dec 2017
5 min

​I juni 2017 bortviser Jyske Bank en medarbejder for at flytte penge rundt på en række kunders konti uden kundernes viden. Banken vælger samtidig at hjemsende flere af medarbejderens nærmeste kollegaer, selvom der ikke er nogen mistanke mod dem. Bortvisningen af Jyske Bank-medarbejderen er et klassisk eksempel på en medarbejder, der er anklaget for at have taget af kassen. Det fortæller en af Finansforbundets tre advokater, Christina Nøhr Lørrits.

"Vi har i Finansforbundet 10-15 bortvisningssager om året. Dertil kommer de sager, som bliver forhandlet lokalt. Og vi ser en tendens til, at der kommer flere bortvisningssager end tidligere. Sagerne er meget forskellige. Det kan for eksempel være, fordi tingene går for hurtigt, og at en medarbejder har været under pres og har fejlhåndteret nogle dokumenter", siger Christina Nøhr Lørrits, advokat i Finansforbundet, og fortsætter:

"Vi har også medarbejdere, som er blevet bortvist, fordi de fulgte en bestemt kutyme på arbejdspladsen, for eksempel at tage mad med hjem. Medarbejderen gjorde, hvad alle andre gjorde, men vi kunne ikke bevise, at det var kutyme, da ingen ville stå frem og sige, at de også gjorde det. Så selvom noget er kutyme i en virksomhed, er det ikke sikkert, at det er en berettiget kutyme. Som medarbejder skal du derfor være opmærksom på, hvad du gør, for du kan godt blive straffet for det, selvom alle gør det".

Se og Hør-sagen sætter spor

Christina Nøhr Lørrits har mange års erfaring med at føre bortvisningssager. De sidste otte år i Finansforbundet, hvor hun sammen med to advokatkolleger og fire konsulenter fører sager for medlemmerne. Indtrykket er, at grænsen for bortvisninger af medarbejdere inden for det finansielle område har rykket sig.

Blandt andet i kølvandet på den såkaldte Se og Hør-sag, hvor en medarbejder solgte kundeoplysninger om kendte personer videre til ugebladet. Oplysninger, medarbejderen havde fået via sit job hos IBM/Nets.

"Efter Se og Hør-sagen er bankernes regler for personoplysninger om kunder blevet skærpet. Der er mere bevågenhed omkring medarbejderne. Og det kan i dag blive betragtet som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og bortvisningsgrund, hvis du kigger på kollegaens kundekonti, hvor det måske tidligere resulterede i en advarsel".

"Så bortvisning er et begreb, der udvikler sig over tid. Der bliver også lavet flere og flere politikker og forretningsgange i bankerne, hvor du som medarbejder har nemmere ved at træde ved siden af. Og overtræder du en nedskrevet politik, er det en skærpende vurdering, frem for hvis forretningsgangen ikke havde været skrevet ned".

En bortvisning er den strengeste straf

Ifølge Christina Nøhr Lørrits spænder bortvisningssagerne bredt. Der er ikke et bestemt mønster i sagerne, som både involverer medarbejdere med korte og lange ansættelser og medarbejdere i forskellige funktioner. Hun oplever dog, at der er en overvægt af medarbejdere, som arbejder uden for den traditionelle bankbranche. Uanset hvad tager Finansforbundet sagerne meget alvorligt.

"En bortvisning er den strengeste af alle sanktioner. Du er fuldstændig kriminaliseret, når du som bortvist forlader arbejdet. Og det er ikke sikkert, at arbejdsgiveren har ret. Bliver du bortvist, må du derfor straks kontakte din fagforening for hjælp, fordi en bortvisning kan koste dig dyrt. Når du bliver bortvist, stopper din løn med det samme, og du har ikke adgang til hverken arbejdstelefon, mails eller andet. Du får samtidig tre ugers karantæne i A-kassen".

Den manglende adgang besværliggør advokaternes undersøgelse af sagen, og den lokale tillidsmand eller fællestillidsmand spiller derfor en central rolle. I første omgang skal de hurtigst muligt hjælpe medlemmet med at protestere og gøre indsigelse til arbejdsgiveren over bortvisningen. Herefter hjælper tillidsmændene Finansforbundet og den lokale kreds med at undersøge sagen.  

"Tillidsmændene er vores detektiver i bortvisningssager. De skal undersøge forholdene nærmere og eventuelt stille spørgsmål til arbejdsgiveren af relevans for sagen. Så tillidsmændene er vigtige for os i opklaringsarbejdet. Og så er det op til os at foretage en konkret vurdering af, om vi i hvert enkelt tilfælde mener, at der er et juridisk grundlag for at videreføre medlemmets sag".

Hvordan kommer bortviste videre?

I de sager, som Finansforbundet rejser og vinder, får medarbejderen typisk erstatning og får ændret sin bortvisning til en opsigelse, hvilket indebærer løn i opsigelsesperioden og eventuelt godtgørelse. Nogle medlemmer vælger at indgå et forlig med arbejdsgiveren, hvor de for eksempel giver afkald på lidt af lønnen, til gengæld for at arbejdsgiveren trækker bortvisningen tilbage ved at indgå en fratrædelsesaftale. Det kan have stor betydning for den enkelte.

Ifølge advokaten er det usandsynligt, at en bortvist medarbejder får job samme sted. Hun har i hvert fald aldrig hørt om fortilfælde. Nogle finansielle virksomheder har det endda som fast politik, at de ikke genansætter folk, som er blevet opsagt, så her efterlader en ændring af en bortvisning til en opsigelse altså ikke en dør på klem til virksomheden. Men hvordan kommer man så videre på arbejdsmarkedet med en bortvisning i bagagen? Og skal man fortælle en fremtidig arbejdsgiver om den?

"Du har som medarbejder ikke pligt til at fortælle en ny arbejdsgiver, at du blev bortvist på din forrige arbejdsplads. Jeg har ført en sag, hvor en medarbejder blev fyret på første arbejdsdag, efter at arbejdsgiveren fik nys om bortvisningen hos den tidligere arbejdsgiver. Vi mente, der var tale om en uberettiget bortvisning og vandt sagen. Vi fremførte blandt andet, at hvis du, hver gang du begynder et ny sted, skal fortælle, hvordan dit ansættelsesforhold endte hos din tidligere arbejdsgiver, vil du som bortvist aldrig komme videre i dit arbejdsliv".

 

Fakta:

Jeg er blevet bortvist, hvad gør jeg?

Hvis du groft misligholder dine forpligtelser på arbejdet, vil du kunne blive bortvist. En bortvisning medfører, at din ansættelse ophører med øjeblikkelig virkning, hvilket også betyder, at din løn straks ophører.

 

Hvad skal du gøre?

Hvis du er blevet bortvist, er det vigtigt, at du:

  • straks protesterer mod bortvisningen over for din arbejdsgiver
  • inddrager din tillidsmand, kredsen eller Finansforbundet, som kan hjælpe dig med at rejse krav om erstatning for løn og feriepenge samt eventuel godtgørelse, hvis der er tale om en urimelig afskedigelse
  • kontakter din a-kasse.

    Hvis du ønsker en juridisk vurdering af din opsigelse/bortvisning, gælder der en absolut frist på 4 uger, fra du har modtaget opsigelsen/bortvisningen.

    (Kilde: Finansforbundet)

Seneste nyt