Menu luk

Aktiesparekonto hilses velkommen

Der er stadig mange uafklarede spørgsmål omkring rådgivning, risikospredning og indberetningskrav, men en aktiesparekonto er et glimrende initiativ, som både kan stimulere aktiekulturen i Danmark og tilføre kapital til små og mellemstore virksomheder, mener Finansforbundet næstformand Michael Budolfsen om regeringens forslag, der officielt præsenteres onsdag den 30. august.

28. aug 2017
3 min

​I foråret lancerede LO og Finans Danmark sammen ideen om, at man i lighed med Sverige skal indføre en investeringssparkonto, hvor private investorer opmuntres til at investere i små, mellemstore og store børsnoterede virksomheder. Regeringen har taget godt imod forslaget, som nu er en del af den erhvervspakke, der officielt præsenteres onsdag den 30. august.

Konkret foreslår regeringen, at danskerne kan investere op til en halv mio. kr. på en aktiesparekonto, hvor staten årligt vil beskatte 1,25 pct. af det samlede indskud på kontoen. I dag beskattes aktiegevinster op til 51.700 kr. med 27 pct., mens aktiegevinster derudover beskattes med 42 pct..

"Vi vil give alle danskerne mulighed for at blive medejer af de virksomheder, der vil tegne dansk erhvervsliv de næste fem, ti, femten år. Det betyder, at flere danskere vil støtte op om vores iværksættere, fordi de får aktier og dermed direkte medejerskab," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til Børsen.

Ministeren forventer, at mellem en halv og en hel million danskere vil oprette en aktiesparekonto,

"Umiddelbart er det et glimrende initiativ, som dels vil kunne stimulere aktiekulturen i Danmark og dels vil kunne tilføre kapital til små og mellemstore virksomheder, hvor rigtig mange i dag flytter deres børsnotering til Sverige, hvor denne ordning allerede findes", siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

Han peger dog på, at der stadig er mange uafklarede spørgsmål om blandt andet rådgivning, risikospredning og indberetningskrav. Indførelsen af aktiesparekonti vil kræve omfattende uddannelse af rådgiverne.

"Disse kunder skal behandles virkelig nænsomt. En fornuftig rådgivning ville råde til en passiv global investeringsforening. Rådgivning i små unoterede virksomheder er ikke en kompetence, der er bredt til stede nu. Så det vil kræve en gevaldig kompetenceindsats", siger Michael Budolfsen.

Ikke en udgift for Staten

Aktiesparekonti er målrettet til almindelige lønmodtagere, hvor mange i dag ikke investerer i aktier. Ifølge Finans Danmark står der omkring 850 milliarder kroner på danskernes indlånskonti. Langt størstedelen er uforrentede. Alligevel fremgår det af regeringens forslag, at indførelsen af aktiesparekonti vil koste Staten 400 millioner kroner om året.

"Lad os nu bare antage, at 100 milliarder flyttes over på en aktiesparekonto, hvor Staten kræver 1,25% i skat. I dag får Staten af de uforrentede indlånsmidler 0 kroner i og med at der jo ikke er en indtægt at beskatte. Så fremadrettet vil Staten få 1,25 milliard i indtægt. Det er klart, at denne beskatning er lavere end den eksisterende beskatning af aktieinvestering, men når pengene kommer fra midler, der ikke giver indtægt, er det for mig mere end vanskeligt at forstå, at dette ikke er en god indtægt for den danske stat", siger Michael Budolfsen og kritiserer de beregninger, embedsmændene har anvendt.

"Det er rigtig skidt, at et forslag, der skal give flere danskere let adgang til aktieinvesteringer, tilføre nødvendig kapital til dansk erhvervsliv og give Staten et fint skatteprovenu, kommer til at drukne i en debat skabt af rent skrivebordsarbejde. Der er mange uafklarede punkter i det her, så lad os nu i stedet debattere, hvordan vi kan sikre, at der gives gode rammer for rådgivningen af de mange nye investorer", siger Finansforbundets næstformand.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har taget positivt imod forslaget om aktiesparekonti.

 

Seneste nyt