Menu luk

Medarbejdere i bestyrelsen kan gøre en forskel

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager med vigtig viden om, hvad der rører sig i virksomheden, konkluderer ny undersøgelse. ”For mig er det meget positivt at få bekræftet, at det nytter at kæmpe for, at det er fagligt valgte, der også repræsenterer medarbejderne i bestyrelserne”, siger Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby.

20. nov 2016
3 min

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (MAB) giver en klar merværdi i bestyrelsesarbejdet. Det er konklusionen på en undersøgelse foretaget af konsulent Nina Fauerholm for Finansforbundet. Den kvalitative undersøgelse med interview af 22 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og 11 bestyrelsesformænd, der er foretaget hen over sommeren 2016, giver et klart billede af et frugtbart samarbejde mellem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd.

Af de 22 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har 16 tillidshverv som tillidsmænd eller kredsmedlemmer. Seks er ikke tillidsmænd.

Mange af deltagerne i undersøgelsen lægger vægt på den organisatoriske viden, de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der samtidig er tillidsvalgte, har, og at det er "medarbejdernes stemme", som er det væsentligste bidrag og det, der giver legitimitet til MAB'erne.

 

Mere frie i forhold til ledelsen

De tillidsvalgte MAB'er ser sig som repræsentanter for en stor gruppe medarbejdere. De ser det som en fordel, at de har en tillidsmandsstruktur eller et feedbacksystem, hvor de med jævne mellemrum er i kontakt med alle organisationens medarbejdere. De har altså en etableret platform, hvorfra de kan informere medarbejderne og modtage viden og synspunkter fra medarbejderne.

Desuden opfatter de tillidsvalgte MAB'er sig som mere frie i forhold til ledelsen, fordi de ikke i samme grad som ikke-tillidsvalgte behøver at tage bestik af ledelsen.

De tillidsvalgte MAB'er opfatter det som meget værdifuldt, at de i bestyrelsen bliver en del af virksomhedens mangfoldige, strategiske indsatser, og netop koblingen mellem arbejdet i bestyrelsen og tillidsmandsarbejdet gør, at de kan bistå med implementeringen af de beslutninger, der træffes i bestyrelsen. Lige netop den position kan dog også lægge et pres på den enkelte, fordi der kan opstå en loyalitetskonflikt.

"For mig er det meget positivt at få bekræftet, at det nytter at kæmpe for, at det er fagligt valgte, der også repræsenterer medarbejderne i bestyrelserne. Når det lykkes, er der en dobbelt gevinst: Medarbejderne får en stemme, og tillidsmandsinstitutionen styrkes ved også at blive inddraget på det forretningsmæssige og strategiske niveau", siger Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby.

De ikketillidsvalgte, der har deltaget i undersøgelsen, anderkender de tillidsvalgtes bidrag til bestyrelsesarbejdet, men mener dog også, at jobfagligheden, som de selv er valgt ind på, giver et væsentligt supplement til arbejdet i bestyrelsen.

De deltagende bestyrelsesformænd er langt hen ad vejen meget tilfredse med de input, der kommer fra MAB'erne. De anerkender, at medarbejderstemmen er vigtig i ledelsen af virksomheden, og at de gør en positiv forskel ved at bidrage med viden fra organisationen. Men de er indifferente over for, om MAB'eren også er tillidsvalgt.

Jannie Skovsen, MAB'er i Spar Nords bestyrelse og Torben Nielsen, forhenværende direktør i Nationalbanken og nuværende bestyrelsesformand i Sydbank og Sparinvest, næstformand i Trygs bestyrelse og menigt bestyrelsesmedlem i Dansk Landbrugs Realkredit og Sampension, har begge deltaget i den ovenfor omtalt undersøgelse.

Jannie Skovsen understreger, at man som MAB'er har det samme mål, som de aktionærvalgte: at det skal gå virksomheden godt.

"Vi skal have det langsigtede perspektiv for øje, og selvfølgelig kan vi godt komme i nogle dilemmaer. Nogle gange må vi være med til at træffe ubehagelige beslutninger, men vi skal være med til at sikre, at det sker på et fuldt oplyst grundlag", siger Jannie Skovsen.

"Det er ikke vores opgave at sætte en udvikling i stå og bremse et behov for forandringer, selvom de måtte være ubehagelige. Men vi kan medvirke til, at hver en sten er vendt, at beslutninger bliver gennemført efter intentionen, og at der bliver taget bedst mulig hånd om eventuelle ubehagelige konsekvenser for medarbejderne".

Også Torben Nielsen vurderer, at det er særdeles fornuftigt at have medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

"De er et godt anker og et godt supplement. Hvor de aktionærvalgte medlemmer af bestyrelsen ser virksomheden ude fra og ind, har medarbejderne blikket rettet indefra og ud. De kender stemningen i virksomheden og de ved, hvordan tingene fungerer i hverdagen. Det er en rigtig god måde at få et andet perspektiv på", siger Torben Nielsen.

Seneste nyt