Menu luk

Finansansatte vil bevare kontanterne

Blot to procent af de finansansatte benytter mest kontanter som betalingsform. Alligevel mener over halvdelen, at kontanterne skal bevares, viser en undersøgelse blandt 1.515 medlemmer af Finansforbundet, som Epinion har foretaget.

​98 procent af de finansansatte benytter sig mest af dankort og andre digitale betalingsformer frem for af kontanter, viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget blandt 1.515 medlemmer af Finansforbundet. Dertil svarer 40 procent af medlemmerne, at de slet ikke har brugt kontanter, når de ser tilbage på de sidste 10 gange, de handlede.
Alligevel er de finansansatte i undersøgelsen ikke klar til at vinke farvel til kontanterne. To tredjedele af de adspurgte mener ikke, at kontantreglen, der pålægger butikker at modtage kontanter, skal ophæves. Og halvdelen mener ikke, at Danmark bør blive et land, der er helt fri for kontanter.

Hensyn til ældre, børn og handicappede

Når medlemmerne bliver spurgt til deres holdning til det kontantløse samfund, er det tydeligt, at mange ser mulighederne og fordelene ved ikke at bruge kontanter. De fremhæver, at mængden af sort arbejde vil blive mindre, hvis der ikke kunne udveksles kontanter. Et andet argument, som medlemmerne bruger, er, at besparelsen ved at afskaffe kontanter er stor, da det er relativt dyrt for butikker og banker at håndtere, transportere og skabe sikkerhed om kontanterne.

"Det er min holdning, at med checkens bortfald, bør kontanter ligeledes falde væk. Der er så mange elektroniske løsninger i dag, og det er dyrt at håndtere kontanter", skriver en anonym deltager.

Hensynet til børn, ældre og udsatte borgere er stort, og mange deltagere påpeger, at alle skal have mulighed for at kunne handle ubesværet – uanset deres teknologiske færdigheder. En anden anonym deltager skriver:

"Jeg synes ikke, at vores samfund skal være kontantløst. Jeg kan godt se det fra politikernes synspunkt, at det vil gøre op med for eksempel sort arbejde. Men vi har alligevel en temmelig stor del af befolkningen, som af den ene eller anden grund ikke kan styre et betalingskort. Ældre, demente, folk med psykiske lidelser, misbrugere med flere. Alle dem ser jeg hver dag i mit job i en servicefilial".

De unge byder det digitale velkommen

Undersøgelsen afslører også, at de adspurgte kvinder generelt er mere skeptiske over for det kontantløse end de adspurgte mænd. Hele 43 procent af mændene er enige i, at Danmark bør blive kontantløst snarest muligt. Her er det kun 24 procent af kvinderne, der er enige.

45 procent af de unge mellem 18 og 34 år er helt eller delvis enige i, at Danmark bør blive kontantløst. Blandt de 35-54-årige og de adspurgte, der er 55 år eller ældre, er tallet 25 procent.

De unge finansansatte mellem 18 og 34 år bruger stort set aldrig kontanter. Derudover er de meget positive over for at afskaffe kontantreglen. Og de er også positivt stemte over for at afskaffe kontanter generelt.

På trods af at deltagerne foretrækker dankortet og de andre digitale løsninger, når de handler, tror 56 procent af medlemmerne ikke på, at vi i Danmark får et kontantløst samfund inden for de næste fem til ti år. De tror altså på kontanternes overlevelse, og hver anden i undersøgelsen svarer, at de er uenige i, at Danmark hurtigst muligt bør blive et kontantløst samfund.

Ni procent af interviewpersonerne svarer, at deres jobfunktion afhænger af, at der i en vis udstrækning benyttes kontanter i samfundet.

Seneste nyt