Menu luk

Finansansatte oplever større trivsel

42 procent giver udtryk for, at det i høj grad passer, at de trives på deres arbejdsplads, hvilket er flere end for et år siden, viser undersøgelse blandt 2.560 medlemmer af Finansforbundet. Næstformand Solveig Ørteby forklarer den glædelige udvikling med, at individuelle performance- og salgsmål er på retur, og at der nu er flere jobåbninger i sektoren.

14. aug 2016
3 min

For første gang siden 2009 viser Finansforbundets årlige undersøgelse af medlemmernes trivsel, at trivslen nu stiger.

2.560 finansansatte har i maj svaret på en række spørgsmål om deres velbefindende.12 procent (næsten hver ottende) svarer, at de føler ret meget eller virkelig meget stress, hvilket er ensbetydende med, at de har helbredstruende stresssymptomer. I 2015 og 2014 var tallet 19 procent (næsten hver femte) på samme spørgsmål.

42 procent giver udtryk for, at det i høj grad passer, at de trives på deres arbejdsplads, hvilket er en fremgang fra 2015 (37 procent) og 2014 (35 procent). Og udviklingen med hensyn til overarbejde – 36 procent svarer, at de ofte/meget ofte/altid må arbejde over, mod 41 procent sidste år – peger i samme retning. 21 procent angiver, at de ofte/meget ofte/altid må gå på kompromis med kvaliteten i deres opgaver i dag, hvilket også er færre end i 2015, hvor tallet var 25 procent.

"Det er glædeligt, at trivslen nu er blevet bedre for flere finansansatte. Der er fortsat mange, som er hårdt presset i deres arbejdsdag, men generelt tyder det på, at trivslen er blevet bedre for mange af vores medlemmer", siger Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby.

Hun ser flere forklaringer på, at den generelle trivsel i sektoren er steget.

"Det ene aspekt er, at man nogle steder dropper de individuelle performance- og salgsmål for medarbejderne og sætter dem fri til at tænke selv og i højere grad går over til teammål, som ikke presser den enkelte nær så meget. En anden forklaring er, at der nu, hvor vi har lagt finanskrisen bag os, åbner sig flere jobmuligheder for finansansatte. Når folk rejser, kan det ofte have den effekt, at ledelsen gør mere for at nurse medarbejderne, så de ikke også får lyst til at rejse", mener Solveig Ørteby.

Et konstruktivt samarbejde mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) om psykisk arbejdsmiljø, der blandt andet omfatter en fælles konference og udgivelse af en pjece om trivsel og bundlinje, kan også have betydning for, at trivslen nu har fået en mere fremtrædende plads på dagsordenen i mange virksomheder. Til efteråret udsender forbundet og FA et nyt katalog om trivsel og performance, ligesom der også er planlagt en konference om samme emne.

"Vi er langtfra nået i mål med vores arbejde for trivsel. På flere områder halter vi fortsat efter niveauet fra 2009, kan vi se af vores trivselsundersøgelser. Og på nogle områder går det fortsat i den forkerte retning. Men det er positivt, at det nu ser ud til at vende. At Danske Bank for nogle år siden droppede de individuelle performancemål, ser ud til at have en positiv effekt for trivslen blandt Danske Bank-ansatte. Derfor håber jeg, at flere virksomheder vil følge Danske Bank i dette spørgsmål", siger Solveig Ørteby.

Seneste nyt