Menu luk

Hvis du har problemer med at tilmelde dig et arrangement, kan du sende en mail med navn og medlemsnummer/CPR-nummer til arrangementer@finansforbundet.dk 

Jubilæumsfonden for Sønderjyske Bankfolk

Overvejer du videreuddannelse? Søg tilskud fra Jubilæumsfonden.

Jubilæumsfonden for Sønderjyske Bankfolk er et legat, som uddeler legater til videreuddannelse af funktionærer, der er ansat i de sønderjyske banker og har været medlem af Finansforbundet i mindst tre år.

Jubilæumsfonden uddeler legater på op til 5.000 kr. – samlet uddeler fonden max. 15.000 kr. om året.

Sådan søger du

Du søger ved at sende en mail til sydbankkreds@sydbank.dk

Fundatsen for Jubilæumsfonden

1) Legatets navn er "Danske Bankfunktionærers Landsforenings Sønderjyske Kreds' Jubilæumsfond". Det blev stiftet den 18. april 1964 med 7.500 kr., som Danske Bankfunktionærers Landsforenings Sønderjyske Kreds modtog som en gave af de sønderjyske banker i anledning af kredsens 25-års jubilæum. 

2)  Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse af funktionærer, der er ansat i de sønderjyske banker og har været medlem af Finansforbundet i mindst 3 år.

Til dette formåls opnåelse kan legatbestyrelsen uddele portioner på maximalt 5.000 kr. til en enkelt ansøger og maximalt uddele 15.000 kr. pr. år.

Indkaldelse af andragender om legatportioner bekendtgøres i Finans.

Legatbestyrelsens dispositioner med hensyn til de indsendte andragender er indiskutable.

3) Legatbestyrelsen udgøres af de kredsbestyrelsesmedlemmer fra Finansforbundet Sydbank Kreds, som har bopæl i Sønderjylland.

Der føres en særskilt protokol for legatbestyrelsens virksomhed.

For legatet føres et særskilt regnskab, der følger kalenderåret.

Legatets midler skal anbringes i sønderjyske banker.

Legatbestyrelsen fremsender snarest efter regnskabsafslutningen, dog senest 1. april det reviderede regnskab til Finansforbundet Sydbank Kreds sammen med beretningen til orientering.

Legatets revisorer er de af Finansforbundet Sydbank Kreds generalforsamlingsvalgte revisorer.

4) Når legatets midler ikke kan anvendes efter dets formål, træffer legatbestyrelsen beslutning om anvendelsen af legatets midler.

Kontakt os

74 37 33 30

Du er velkommen til at ringe til kredskontoret.

Du kan også skrive til sydbankkreds@sydbank.dk