Menu luk

Information om virksomhedsoverenskomst 2020 - 2023

Som Finansforbundet NYKREDS har orienteret om tidligere, har Nykredit og Finansforbundet NYKREDS i løbet af det sidste år haft intense forhandlinger og mæglingsforløb med henblik på at indgå en ny virksomhedsoverenskomst. Da forhandlingerne og mæglingsforløbet ikke gav noget resultat, gik processen videre mod en tvungen voldgift.

Både Nykredit og Finansforbundet NYKREDS har vurderet, at en tvungen voldgift ikke tjener nogle af parterne, hvorfor vi nu er blevet enige om, at virksomhedsoverenskomsten fra 2017-2020 forlænges uændret. Samtidig implementeres alle fællesbestemmelser fra den centralt aftalte standardoverensomst i virksomhedsoverenskomsten.

Forlængelsen af virksomhedsoverenskomsten indebærer, at…

 • …§80 om forlængede opsigelsesvarsler ved opsigelser begrundet i virksomhedens forhold fortsætter uændret.
 • …der fortsat ydes to ekstra årlige feriedage til ansatte på løntrin 48 og derover.
 • …Nykredits seniordeltidsordning fortsætter uændret.
 • …valgfrihed mellem over- og merarbejdsordningerne fortsætter uændret.
 • …valg af merarbejdsordningen udløser fortsat ekstra 5 årlige feriedage.
 • …der fortsat vil kunne påregnes tillæg til alle medarbejdere, også ikke-IT-ansatte, der udfører systemafhængigt merarbejde.

Hvilke fællesbestemmelser implementeres fra standardoverenskomsten?

Nedenstående liste er ikke udtømmende, men de væsentligste ting er:

 • Tandforsikringsordningen gøres permanent
 • Den generelle lønregulering på 2% pr. 1. juli 2021 og 2% pr. 1. juli 2022 reguleres på disse datoer for alle medarbejdere, der er omfattet af virksomhedsoverenskomsten.
 • Arbejdsgiverpensionsbidraget hæves med 0,65% i perioden

Hvad kommer ikke med fra Standardoverenskomsten?

Nedenstående liste er heller ikke udtømmende, men de væsentligste ting er:

Den såkaldte ”Jobløn”, hvor medarbejdere med selvstændig arbejdstilrettelæggelse og en løn, der overstiger kr. 53.000 om måneden, ikke længere har ret til afspadsering/udbetaling af beordret over/merarbejde, bliver ikke implementeret i Nykredits overenskomst i denne omgang.

Det vil tidligst kunne ske ved en eventuel fornyelse af virksomhedsoverenskomsten i 2023. Medarbejdere på løntrin 48 og derover er således fortsat ansat under bestemmelserne om ”Uden højeste tjenestetid”, og medarbejdere ansat på løntrin 47 og derunder har fortsat valgfrihed mellem over- og merarbejdsordningerne.

Hvad skal der ske nu?

Beslutningen om at forlænge virksomhedsoverenskomsten skal til urafstemning blandt alle medlemmer af Finansforbundet NYKREDS - og først hvis der foreligger et ”ja” fra et flertal af medlemmerne, er forlængelsen af virksomhedsoverenskomsten en realitet.

Du har modtaget en mail med et link til urafstemningen. Her kan du stemme enten JA eller NEJ til forlængelsen af virksomhedsoverenskomsten, men både et JA og et NEJ vil i princippet betyde, at vi er et skridt nærmere overgang til standardoverenskomst, som du kan læse mere om i afsnittet nedenfor.

Hvis du oplever problemer i forhold til afstemningen, skal du skrive til nykreds-mail@nykredit.dk eller ringe på telefon 44 55 25 00.

Hvorfor opfordrer Finansforbundet NYKREDS til, at du stemmer JA?

Finansforbundet NYKREDS’ bestyrelse opfordrer til, at du stemmer JA til forlængelse af virksomhedsoverenskomsten. Da det ikke har været muligt at blive enige om en ny virksomhedsoverenskomst, er det vores vurdering, at en forlængelse af den nuværende overenskomst er den bedste løsning for vores medlemmer ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper, som du kan læse mere om herunder.

 • Med forlængelsen af den nuværende virksomhedsoverenskomst er vi et skridt nærmere overgang til standardoverenskomsten. Ifølge hovedaftalen mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening overgår man til standardoverenskomsten efter 6 måneder, hvis man to gange i træk ikke kan blive enige om fornyelse af en virksomhedsoverenskomst. Da forhandlings- og mæglingsprocessen ikke har givet resultat, tæller dette som første ”klip”. Det betyder, at hvis Nykredit og Finansforbundet NYKREDS til forhandlingerne i foråret 2023 ikke kan blive enige om en ny virksomhedsoverenskomst, overgår vi til standardoverenskomst i efteråret 2023.
 • Perioden frem til næste overenskomstforhandling giver os tid til og mulighed for, sammen med Nykredit, at arbejde med et nyt lønsystem, der var en af ”knasterne” i årets forhandlinger. Både Nykredit og Finansforbundet NYKREDS kan se fordele ved et nyt lønsystem.
 • Resultatet af en tvungen voldgift er uforudsigeligt og med en forlængelse af den nuværende virksomhedsoverenskomst fortsætter vi med de vilkår, som vi kender frem til april 2023, hvor vi skal forhandle en ny virksomhedsoverenskomst.

Hvad sker der, hvis medlemmerne stemmer NEJ til forlængelse af virksomhedsoverenskomsten?

Hvis et flertal af medlemmerne stemmer NEJ til forlængelse af virksomhedsoverenskomsten skal en faglig voldgift beslutte, hvad der skal gælde for medarbejderne frem til næste overenskomstforhandling i foråret 2023. Ved den tvungne voldgift er resultatet usikkert og det er svært at forudse, hvad dommeren beslutter, men dommerens kendelse kan ikke fravige den økonomiske ramme for fornyelse af overenskomsten.

Et NEJ fra medlemmerne ændrer ikke på, at vi er et skridt nærmere overgang til standardoverenskomsten. Ifølge hovedaftalen mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening overgår man til standardoverenskomsten efter 6 måneder, hvis man to gange i træk ikke kan blive enige om fornyelse af en virksomhedsoverenskomst. Da forhandlings- og mæglingsprocessen ikke har givet resultat, tæller dette som første ”klip” – også selvom medlemmerne stemmer NEJ til en forlængelse af den nuværende virksomhedsoverenskomst. Det betyder, at hvis Nykredit og Finansforbundet NYKREDS til forhandlingerne i foråret 2023 ikke kan blive enige om en ny virksomhedsoverenskomst, overgår vi til standardoverenskomst i efteråret 2023.

Hvad sker der til foråret 2023?

I første omgang skal standardoverenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandles på plads og godkendes af alle medlemmer i Finansforbundet ved urafstemning. Herefter går forhandlingerne i gang med virksomhedsoverenskomsterne for de virksomheder, der har virksomhedsoverenskomst. Udover Nykredit er det f.eks. Danske Bank, Nordea og Jyske Bank.

Hvis det ikke lykkes at opnå enighed om en ny virksomhedsoverenskomst for Nykredit, er alle medarbejderne i Nykredit pr. 1. oktober 2023 omfattet af standardoverenskomsten. Det betyder, at der skal findes en løsning på de særlige ”Nykredit-vilkår”, da de opsiges i forbindelse med overgang til standardoverenskomst.

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening skal i den forbindelse bistå med at finde rimelige løsninger til at gennemføre overgangen fra virksomhedsoverenskomst til standardoverenskomst. Hvis de ikke kan blive enige om værdien af virksomhedsoverenskomstens goder – f.eks. §80 om det forlængede opsigelsesvarsel og ekstra 2 Nykredit-dage til ansatte uden højeste tjenestetid, er det uvist, hvordan denne uenighed løses.

Hvordan har forløbet om VOK-forhandlingerne 2020 – 2023 været?

Forhandlingerne mellem Nykredit og Finansforbundet NYKREDS begyndte i maj 2020. Både Nykredit og Finansforbundet NYKREDS havde ønsker og krav til en ny virksomhedsoverenskomst og forhandlingerne var svære og selvom der blev givet og taget ved forhandlingsbordet, som man gør ved forhandlingerne, var det ikke muligt at opnå enighed.

Før sommerferien brød forhandlingerne sammen. Det betød, at der skulle ske mægling mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet med henblik på at opnå et resultat. Mæglingen brød i februar 2021 sammen og uoverensstemmelsen skulle nu afgøres ved en tvungen voldgift, der har været under forberedelse fra februar og med forventet voldgift i begyndelsen af september 2021.

Hvorfor har Nykredit og Finansforbundet NYKREDS ikke fra starten bare aftalt at forlænge virksomhedsoverenskomsten?

Finansforbundet NYKREDS har i hele forløbet arbejdet på en løsning, der både betød en ny virksomhedsoverenskomst samt, at der ikke ville blive brugt et ”klip”, så vi kom et skridt tættere på overgang til standardoverenskomst. Da dette ikke har kunnet lade sig gøre, er det kredsens vurdering, at løsningen om at forlænge virksomhedsoverenskomsten er den bedste løsning for vores medlemmer, da et ”klip” ville blive brugt under alle omstændigheder.