Menu luk

NYKREDS har fået ny formand

På Finansforbundet NYKREDS generalforsamling fredag den 18. marts blev den rutinerede Inge Sand valgt som formand og Rasmus Fossing som ny politisk sekretær. Det skal styrke kredsen i forhandlingerne om en ny overenskomst.

Inge Sand Beskåret

Tekst: Johannes Nørgård • Foto: Arne Stensgaard Berg

”Sammen vil vi det bedste, skabe lys for de næste” lød det stående og med høj røst i den store sal på Hotel Scandic i København, da forbundssangen ”når en tanke bliver født” helt i ånd med alle traditioner indledte Finansforbundet NYKREDS årlige generalforsamling i fredags. Men ikke alt var som det plejede. For under dagsordens punkt 7 valg, fremgik det at, der var modkandidater både til posten som formand og som politisk sekretær.

En personlig situation formand Kristina Andersen Skiøld havde overskud nok til at se bort fra, da hun bød de 144 stemmeberettigede samt gæster fra de andre kredse og forbundet velkommen. Også senere, da hun i bestyrelsens beretning rettede en stor tak til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i kredsene med ordene:

”Man bruger ofte fodbold-udtrykket ”at spille hinanden gode”. Og det er præcis det, I er så superdygtige til. Sammen er vi et hold, der har det til fælles, at vi støtter og hjælper hinanden og gør hinanden gode”.

Tre gode og en dårlig
Det har på mange måder også været et godt år for NYKREDS, selv om Corona-situationen har gjort meget arbejde vanskeligt. Samarbejdet med kredsen og Nykredits HR-afdeling har nemlig ifølge Kristina været frugtbart på flere områder. Der er blevet indgået en vigtig aftale om forlænget barsel med løn til fædre og medforældre og en aftale om håndtering af 6. ferieuge ved fratrædelser i løbet af tildelingsåret. Desuden er der lavet en aftale om hjemmearbejde, som i første omgang var tidsbegrænset, men siden blev forlænget resten af overenskomstperioden. En lignende aftale er også blevet indgået med JN Data, og selv om aftalerne ikke indeholder finansiering af hjemmearbejdspladser, har de et indhold, der nyder stor opbakning hos medlemmerne.

Men på et punkt var det gået galt, hvilket Kristina heller ikke forsøgte at bortforklare. Forhandlingerne om en ny virksomhedsoverenskomst i Nykredit gik i hårdknude og var nær endt i en faglig voldgift, som kun blev afværget ved, at parterne blev enige om at forlænge den eksisterende overenskomst med de forbedringer, der fulgte af standardoverenskomsten. Den løsning fik opbakning fra 97 procent af medlemmerne ved den efterfølgende urafstemning. Men det var langt fra et ønskværdigt forløb, hvor hun også undervejs på generalforsamlingen erkendte at parterne nok var kravlet for meget op i hver sit træ.

Trods dette, var der ingen kritik af beretningen og bestyrelsens arbejde det seneste år. Beretningen blev godkendt med et så overvældende flertal af grønne stemmekort, at dirigenten fandt det overflødigt at spørge til nej stemmer. En enkelt deltager i salen kom endda med ros: ”Tak til jer, der sidder i kredsbestyrelsen. I er rigtigt dygtige, har et højt informationsniveau og er meget synlige. Desuden har i altid været der og svare med det samme, når der har været problemer”.

Ny fagligt rutineret formand
Alligevel fandt et flertal på generalforsamlingen det nødvendigt med et skift på topposterne i kredsbestyrelsen, så NYKREDS kan bringe frisk luft ind i forhandlingsrummet og stå stærkere i forhandlingerne om ny virksomhedsoverenskomst. Her stillede det nuværende kredsbestyrelsesmedlem Inge Sand op. Hun har en solid ballast med cirka 35 års uafbrudt erfaring i fagligt arbejde med en række tillidsposter siden hun blev valgt som tillidsrepræsentant i 1987.  

Hun blev valgt med stemmerne 79 mod 65 til Kristina. Også på posten som politisk sekretær skete der et skift. Her stillede den 40-årige Rasmus Borreskov Fossing op mod Ann-Mari Lundbæk Lauritsen. Han har været tillidsrepræsentant i 10 år, og har desuden arbejdet med mental sundhed og forebyggelse af stress i Velliv Foreningen de sidste 6 år. Han blev valgt med stemmerne 82 mod 60.

Generalforsamlingen godkendte også et regnskab, der viser at kredsen har en ualmindelig sund og god økonomi. Overskuddet sidste år var på 1.037.502 kroner efter skat. Hvorefter de to revisorer, to revisorsuppleanter blev genvalgt.

Under eventuelt benyttede en tydeligt bevæget Kristina lejligheden til at takke for tiden som formand og dem, der havde stemt for hende. ”Jeg er selvfølgelig trist nu. Men det er også med tryghed jeg afleverer og giver stafetten videre. NYKREDS har det største antal medlemmer nogensinde og en solid økonomi, så jeg vil ønske det nye hold held og lykke”.

Hvorefter hele forsamlingen rejste sig og kvitterede Kristina for hendes engagement og indsats med stående klapsalver.

Finansforbundets formand: Uden fællesskabet er vi intet

På NYKREDS generalforsamling var der også en orientering om Finansforbundets arbejde det forløbne år. Her lagde forbundets formand, Kent Petersen, stor vægt på fællesskabet som en forudsætning, hver gang resultater skabes og sagde blandt andet:

”Fællesskab betyder ikke at vi altid er enige - men vi finder altid en løsning i fællesskab, der bringer os videre. Uden fællesskab havde vi ikke haft en overenskomst, rettigheder der giver forældre mulighed for at blive hjemme, når børnene er syge, omsorgsdage og en kompetencepulje, der giver mulighed for efteruddannelse. Bare få eksempler, hvor fællesskab skaber værdi for os”.

Han udtrykte samtidig sin medfølelse og bekymring over situationen i Ukraine, hvor også fællesskabet i NATO, EU og nationalt for at få stoppet krigshandlingerne er et lille lys i mørket. Men som også skaber udfordringer i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger, selv om virksomhederne i finanssektoren har mere end fornuftige resultater økonomisk.

”Men det er et vanskeligt farvand, vi kigger ind i. Inflationen vokser, krigen i Ukraine fører til stigende priser og ingen ved, hvordan fremtiden ser ud for verdensøkonomien. Derfor bliver det denne gang et enormt komplekst bagtæppe at forhandle overenskomst ud fra. Men igen – her er vores fællesskab en forudsætning for at skabe de bedste resultater”.