Menu luk

Finansforbundet NYKREDS' generalforsamling 2022

Finansforbundet NYKREDS' årlige generalforsamling finder sted den 18. marts i København. Her kan du se dagsordnen, kredsens årsberetning og årsregnskab for 2021.

Finansforbundet NYKREDS afholder sin årlige ordinære generalforsamling fredag den 18. marts 2022 kl. 16.00,Scandic Hotel Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

Generalforsamlingen gennemføres med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.: Valg af dirigent

2.: Bestyrelsens beretning

v/Finansforbundet NYKREDS' formand Kristina Andersen Skiøld

3.: Orientering om Finansforbundets arbejde i det forløbne år

v/Finansforbundets formand Kent Petersen

4.: Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer, men der vil blive orienteret om enkelte redaktionelle konsekvensrettelser af kredsens vedtægter.

5.: Godkendelse af regnskab med decharge

v/Finansforbundet NYKREDS' næstformand Olav Bredgaard Brusen

6.: Forelæggelse af budget for 2022 til orientering

v/Finansforbundet NYKREDS' næstformand Olav Bredgaard Brusen

7.: Valg af formand og politisk sekretær

Finansforbundet NYKREDS' nuværende formand Kristina Andersen Skiøld og politisk sekretær Ann-Mari Lundbæk Lauritsen er på valg og begge er villige til genvalg.

Desuden opstiller kredsbestyrelsesmedlem Inge Sand til formandsposten og kredsbestyrelsesmedlem Rasmus Fossing til posten som politisk sekretær.

8.: Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, samt én ekstern registreret eller statsautoriseret revisor

Til posterne som kredsens interne revisorer genopstiller Casper Lykke Paetau og Jens Christensen. Der er ikke anmeldt yderligere kandidater.

Til posterne som kredsens revisorsuppleanter opstiller Otto Bækgaard som førstesuppleant og Bjarne Kristensen som andensuppleant. Der er ikke anmeldt yderligere kandidater.

Kredsbestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som ekstern revisor.

9.: Eventuelt

Referat af generalforsamlingen vil blive gjort tilgængelig her når det foreligger.

Hent Finansforbundet NYKREDS' årsberetning 2021

Hent Finansforbundet NYKREDS' årsregnskab 2021

"Valgavis" - mød kandidaterne til formandsposten og posten som politisk sekretær