Menu luk

Medlemsaktiviteter 2022

2022 er ved at gå på hæld. 

Kredsen har i løbet af året holdt biografture og julebankospil rundt om i landet.

Nåede du at deltage på et af kredsens medlemsarrangementer?

Hvis du gjorde - så tak for din deltagelse, hvis ikke - så håber bestyrelsen, at se dig i 2023, hvor vi holder lignende arrangementer.

Citat tekst

Faktaboks tekst