Menu luk

Nyt om arbejdsmiljø

Velkommen til "Nyt om arbejdsmiljø".
Særligt velkommen til jer, som ikke kender nyhedsbrevets faste rubrik ”Nyt om arbejdsmiljø”.

14. feb 2023
1 min
Af Line Skov Fuglkjær
  • Selma Ruud

I "Nyt om arbejdsmiljø" kommer Kredsens to arbejdsmiljørepræsentanter Line Fuglkjær og Selma Ruud ind på, hvad der aktuelt rører sig på arbejdsmiljøfronten i Jyske Bank. Udover at være en del Finansforbundet Jyske Bank Kreds´ bestyrelse, sidder Line og Selma også i Team Arbejdsmiljø.

Helt aktuelt fylder integrationen af det tidligere handelsbanken naturligvis meget på arbejdsmiljødelen i hele organisationen. Set på tværs af koncernen er der forskel på, hvor stor betydning købet har på den enkelte medarbejders hverdag, men vi har en fornemmelse af, at det mange steder fylder en del. Forståeligt nok, forandringens vinde blæser rundt i organisationen og det kalder på dialog.

I Jyske Bank koncernen tror vi på, at det bedste værktøj til at bevare og endda højne det psykiske arbejdsmiljø både for den enkelte og for et team/afdeling som helhed, er dialog. En åben og hæderlig dialog både om det, der er svært, men i lige så høj grad om det, der fungerer - vil være til glæde og gavn for det psykiske arbejdsmiljø. Og et godt psykisk arbejdsmiljø er fundamentet for, at vi som medarbejdere trives, udvikles og udviser engagement på vores arbejdsplads.

Seneste nyt