Menu luk

Hvis Jyske Bank var en bog

Hvis Jyske Bank var en bog, så ville jeg beskrive kapitlet ”År 2023” som spændende, begivenhedsrigt, velskrevet og lidt vemodigt.

Året 2023

Hvis Jyske Bank var en bog, så ville jeg beskrive kapitlet ”År 2023” som spændende, begivenhedsrigt, velskrevet og lidt vemodigt. Hvis jeg blev bedt om at genfortælle kapitlet, ville jeg betone følgende:

Anders Dam blev i november måned erstattet på ordførendestolen af Lars S. Mørch. Som det er skrevet og sagt mange steder, så er et skifte som ordførende ikke hverdagskost i Jyske Bank. Det var underligt og vemodigt at sige farvel til Anders 3. november. Jeg ved, at det ikke kun var mig, der havde taget ekstra kleenex med i tasken. Han talte – sin hæse stemme til trods – med sit vanlige engagement og mindede os om, at det, der er med til at gøre os i Jyske Bank til noget særligt, er det individuelle og organisatoriske mod. Det er jeg meget enig i. Modet kan bringe os langt som mennesker og som organisation.

Det meget glædelige for os i Jyske Bank er, at vi i Lars Mørch har en fuldgod og sympatisk arvtager, som nu har taget over efter Anders. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Lars. Jeg ved, at han vil det bedste for medarbejderne og Jyske Bank.

Sammenlægning med Handelsbanken har fyldt

Sammenlægningen med Handelsbanken har naturligvis fyldt meget hele året. Vi er blandt mange ting kommet i mål med sammenlægning af afdelinger i Privat. Og endelig kom vi i november forbi milepælen – den længe ventede systemintegration. Alle holdt vejret og lettelsen var stor, da Peter Schleidt nogle dage efter 11. november glad og stolt turde fortælle os medarbejdere og omverdenen, at det var gået godt. Sikke en præstation! Sikke en holdånd! Det kan vi godt være stolte over.

Nu venter næste step. Det kommer til at kræve noget af os alle – den kulturelle integration i forhold til sammensmeltning af Jyske Bank og Handelsbanken. Det har vi alle et ansvar for.
Om lidt skal vi igennem øvelsen igen – med PFA Bank. Jeg håber og tror, det vil gå lige så godt.
2023 har været et travlt år

Der har været tryk på kedlerne i vores organisation. Til forskel fra mange andre år, hvor der også har været rigtig travlt, så har jeg i år oplevet et drive, et engagement og et fællesskab om opgaverne, som jeg ikke kan huske, hvornår vi har haft sidst. Vi har skrevet historie i Jyske Bank, og jeg har hørt fra mange, at det har været fedt at være en del af. Det har givet en utrolig gejst og motivation.

Det har vi også tydeligt kunnet se i årets medarbejderundersøgelse. Arbejdsglæden har aldrig været højere i Jyske Bank end i år. Det synes jeg er tankevækkende. Vi har et mål om at komme i Top 3 i 2025 målt på medarbejderengagement. Vi er slet ikke i mål. Vi skal tilmed være ambitiøse, hvis vi skal nå det.

Vejen til medarbejderengagement i Top 3 i 2025

Ikke desto mindre tror jeg på det. Hvis vi prioriterer det! Og hvordan skal vi så arbejde med det? Jeg drømmer om, at vi får mere fokus på psykologisk tryghed til næste år. En høj psykologisk tryghed er fundamentet for, at vi kan arbejde konstruktivt med (fælles) kultur, innovation, inklusion og ikke mindst sammenhængskraft på tværs af organisationen.

Psykologisk tryghed har været et gennemgående tema de sidste 2 år på vores seminar for tillidsvalgte. Vi har dermed et korps af tillidsvalgte, der fra dag 1 kan hjælpe en dialog i gang i afdelingen. Psykologisk tryghed handler kort fortalt om, at du oplever en kultur, hvor du er tryg. Tryg til at begå fejl. Tryg i forhold til at afprøve nye idéer og ikke mindst en kultur, hvor du trygt kan bidrage med det, du har på hjerte uden frygt for at blive sat på plads af/straffet af din leder eller dine kollegaer. Du kan også kalde det for ”Bidragskultur”, hvor vi alle bidrager med det, vi kan til glæde og gavn for os alle. Vi har alle i fællesskab et ansvar for, at det kan lykkes. Det kræver mod.

Mod kan trænes, så vi skal øve os! Det kan vi i gode og trygge rammer.

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske jer en glædelig jul og et godt nytår!

Seneste nyt