Menu luk

Vi skal stå sammen og bidrage med større engagement

Der er for mange medarbejdere, der vælger at forlade Jyske Bank. Finansforbundet Jyske Bank Kreds vil derfor arbejde for at fremme bidragskulturen – en attraktiv arbejdsplads skabes i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, siger formand Marianne Lillevang.

3 min

Medarbejdere, der af sig selv forlader Jyske Bank, er ikke længere en sjældenhed. I det hele taget er der en stadig strøm af medarbejdere ud af banken, og det bekymrer blandt andre Marianne Lillevang, formand i Finansforbundet Jyske Bank Kreds.
”Vi har haft et øje på udviklingen længe, og i år er den markante forskel fra tidligere, at flertallet – 80 procent - forlader os af egen fri vilje. Det synes jeg, vi som medarbejdere skal være med til at gøre noget ved, så vi bliver ved med at være en attraktiv arbejdsplads”.
Hun slår fast, at det i første række er ledelsens ansvar at skabe en arbejdsplads, som medarbejderne trives på og har lyst til at engagere sig i. Ledere i banken skal gøre mere for at lede opad og skabe større sammenhængskraft, for i dag kan oplevelsen være, at topledelsen ikke ved, hvad der foregår blandt bankens medarbejdere.

Også dit ansvar
Men det betyder ikke, at den enkelte er fritaget for ansvar:
”Det tapper kræfter af de tilbageblevne, hver gang en stilling er svær at genbesætte og efterfølgende besættes med en ny kollega, der skal læres op. Det går ud over trivslen og skaber en negativ spiral. Den har vi alle interesse i at bidrage til at bryde. Så vi skal også se på, hvad vi selv bidrager med af engagement og energi”.
Kredsformanden er – på linje med roeren Eskild Ebbesen, der er kendt fra ’Guldfireren’ og holdt foredrag på kredsens generalforsamling i weekenden – optaget af at ”spille hinanden gode”:
”Vi skal have fokus på at være et team og passe på ikke at blive en arbejdsplads, vi ikke har lyst til at være. Det handler ikke kun om, hvad ledelsen gør”.
Marianne Lillevang oplever også, at følelsen af at være del af noget større er central for arbejdslyst og engagement. Som når bankens medarbejdere reagerer positivt på, at banken, med Anders Dam i spidsen, åbner mulighed for at arbejde frivilligt til fordel for Ukraine i arbejdstiden.
”Den slags, som gør os stolte, og er befriende fri for omkostningsfokus, skal vi have mere af. Det giver så meget til den enkelte medarbejder, og det øger uden tvivl arbejdsengagementet”.

Giv dit bidrag til idébanken
Finansforbundet Jyske Bank Kreds vil naturligvis gerne være talerør for de gode idéer, medarbejderne har i forhold til at få medarbejderengagementet helt i top.
Andre gode idéer er også altid velkomne, ikke mindst nu, hvor overenskomstforhandlingerne nærmer sig. Kredsen inviterer 18. maj som noget nyt til en dag, hvor tillidsrepræsentanterne får mulighed for at fremlægge de idéer, de selv og kollegerne har til punkter, der kunne være med til at sikre en endnu bedre overenskomst.
”Vi får besøg af blandt andre næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen, som vil hjælpe os op i helikopteren og klæde os på til at finde nye vinkler og idéer”, fortæller Marianne Lillevang. Hun forklarer, at man naturligvis også vil bruge de svar, der er indkommet via medlemsundersøgelsen.
Selv om ikke alle idéer kan komme med til forhandlingsbordet, er nye idéer aldrig spildte, de kan kaste noget af sig sidenhen. Og nogle af idéerne kommer hele vejen, blandt andet satte kredsen ved seneste overenskomst mange fingeraftryk på den fritvalgsmulighed, der blev vedtaget i forhold til, at 6. ferieuge nu indgår i timebanken.

Seneste nyt