Menu luk

Nu spiller blåt hold sammen med grønt

Handelsbanken er historie og en del af Jyske Bank. Det er blevet markeret behørigt, og en ny hverdag kan begynde at tage form.

19. dec 2022
4 min

”Det er ikke kun vores nye kolleger fra Handelsbanken, der bliver berørt af fusionen. Det er noget alle i Jyske Bank kommer til at føle i et eller andet omfang”.

Marianne Lillevang, formand for Finansforbundet Jyske Bank Kreds, er ikke i tvivl om, at Jyske Banks sammensmeltning med Handelsbanken og dens omkring 600 ansatte, vil blive mærket af alle medarbejdere.

”Det skaber forandringer også for Jyske Banks medarbejdere, når så mange nye kolleger skal passes ind. Det er så gennemgribende, at det berører alle”, siger kredsformanden.

Hun oplever, at medarbejderne i Jyske Bank er stolte og ydmyge over, at deres arbejdsplads får lov at vokse ved at købe Handelsbanken:

”Vi i kredsen og vores ledelse er enige om, at vi skal få vores nye kolleger til at føle sig velkomne”.

Blå blev til grøn
Helle Rank, tillidsrepræsentant i hedengangne Handelsbanken, er glad for, at kollegerne - efter en lang periode i venteposition - nu endelig ved med sikkerhed, at fusionen er på plads:

”Vi kom på arbejde 1. december som blå Handelsbank-ansatte og gik hjem som grønne Jyske Bank-medarbejdere. Umiddelbart kan vi ikke mærke den store forskel. Bortset fra, at vi skal sige et nyt banknavn, når vi tager telefonen. Det er som at blive gift og få ændret efternavnet, vi skal lige øve os på det”.

Indtil videre kører hverdagen som tidligere. Alle it-systemer er de samme, alle møder ind de samme steder. Det vil ændre sig med tiden ved de begge:

”Der er stadig mange ubekendte. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre medarbejdernes trivsel i processen”, siger Marianne Lillevang.

Samtale om fremtiden
Samtlige medarbejdere skal i nær fremtid have en afklarende samtale med deres ledere om deres arbejdsfremtid.

På et vellykket møde tidligere i december med tillidsrepræsentanterne i Handelsbanken, hvor der ”blev blandet blod”, blev Finansforbundet Jyske Bank Kreds gjort opmærksomme på, at tidsfaktoren er afgørende for arbejdsglæden blandt de tidligere Handelsbank-ansatte:

”Det havde vi også hørt i det paritetiske udvalg (udvalg med repræsentanter fra begge organisationer nedsat i forbindelse med købet). Derfor har det også høj prioritet at få gennemført samtalerne så hurtigt som muligt”, fortæller Marianne Lillevang.

Tillidsrepræsentanter er lim
Kredsen arbejder også for at beholde tillidsrepræsentanterne fra Handelsbanken i deres rolle:

”Tillidsrepræsentanter er lim og rygrad på en arbejdsplads, så det er vigtigt, at vi får lov at beholde så mange som muligt. Vi mødte tillidsrepræsentanterne fra Handelsbanken i starten af december. Vores indtryk er helt klart, at vi mødte et korps med hjertet på rette sted, og de vil gerne byde ind”, konstaterer Marianne Lillevang.

Helle Rank peger også på, at tillidsrepræsentanterne fra Handelsbanken kan få en gevinst ud af nu at indgå i et stort korps af tillidsvalgte:

”At være 22 tillidsrepræsentanter i en bank er noget ganske andet end at være omkring 100. Det giver nogle andre muligheder, blandt andet for et stort netværk”.

Markant markering
Fusionen er ikke just blevet listet igennem, men markeret ved flere lejligheder.

Handelsbanken holdt en stærkt velbesøgt allersidste julefrokost i Kastrup med ikke mindre end 525 deltagere – i øvrigt var det både første og sidste gang, at julefrokosten var for alle Handelsbankens ansatte. Her blev der delt dåsedrinks ud med den dobbelttydige påskrift ’Don't be blue’, som udløste en del moro.

”Selvfølgelig var der også et vist vemod, mange af kollegerne har været mange år i Handelsbanken, men det var en rigtig god fest. Nu gælder det om at komme godt videre”, siger Helle Rank, der vurderer, at hendes kolleger, ligesom hun selv, føler sig godt modtaget i Jyske Bank.

På closing dagen var der taler ved øverste ledelse, overrækkelse af en stor, symbolsk nøgle til Handelsbanken og champagne og kransekage til alle.

”Der er blevet gjort meget ud af at signalere, at Jyske Bank vil tage godt imod Handelsbanken og har glædet sig til det. Mit indtryk er også, at ledelsen vil strække sig langt for at få det til at falde godt på plads”, siger Marianne Lillevang.

 

Marianne Lillevang og Helle Rank

”Der er stadig mange ubekendte. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre medarbejdernes trivsel i processen”
- Marianne Lillevang, formand for Finansforbundet Jyske Bank Kreds

Seneste nyt