Menu luk

Klar til at rykke for diversitet

Humøret og energien er høj ovenpå hjembringelsen af diversitetsprisen til Jyske Bank for nylig. Nu skal der gøres noget konkret for mangfoldigheden – præcis hvordan, skal en ny komite være med til at formulere.

30. jun 2022
4 min
Da tre kvinder fra Jyske Bank for nylig vandt prisen som årets medarbejdere ved Danish Diversity Awards, gav det et fantastisk afsæt for det videre arbejde med diversitet i banken.
”Prisen viser også indadtil i banken, at vi arbejder i en virksomhed, der godt vil rykke på diversitet og gøre noget ved sagen. Medarbejderne og ledelsen er nødt til at gøre det her sammen. For at sikre, at det sker, er vi i gang med at nedsætte en mangfoldighedskomité”, fortæller Marianne Lillevang.
Hun er formand for Finansforbundet Jyske Bank Kreds og vandt prisen sammen med kollegerne Pia Sund Bundgaard og Stine Odgaard Ranum. De fik prisen, der uddeles af Goodtalks i samarbejde med Dansk Industri, for at have held med at sætte mangfoldighed på dagsordenen i Jyske Bank.
Bredt sammensat komite
Den nye mangfoldighedskomité i Jyske Bank er klar til at virke fra august og bliver sammensat, så den er så bredt funderet som muligt:
”Vi har ansøgninger fra ildsjæle, som har lyst til at arbejde med emnet og være med til at udvikle initiativer. Komitéen bliver sammensat, så den samlet har appel til mange. Dens udfordring er at finde ud af, hvordan vi styrker mangfoldigheden hele vejen rundt. Det matcher vores værdigrundlag - det er ægte havkatteadfærd”, siger Marianne Lillevang, med henvisning til Jyske Banks identitet.
De tre prismodtagere er helt på det rene med, at de aldrig kan komme i mål med arbejdet – indsatser for diversitet er kommet for at blive, siger de – men de er fulde af gåpåmod i forhold til opgaven. 
Som Stine Odgaard Ranum siger, er der nu åbnet en fantastisk mulighed:
”Vi oplever, at der er blevet åbnet op for debatten og sat fokus på mangfoldigheden på en helt ny måde. Mange af vores kolleger er også stolte af prisen og synes, det er fedt, at vi vandt den. Det har givet momentum i forhold til at få fokus og prioritere området”.
Stadig flere bakker op
Det afspejler sig også i Teams-gruppen ”Mangfoldighed i Jyske Bank”, som sammen med planerne om en mangfoldighedskomité var en del af baggrunden for, at kvinderne vandt prisen.
Gruppen får konstant nye medlemmer, og der kommer mange input og ideer, ligesom der løbende diskuteres og vendes forskellige facetter af mangfoldighed. Det kan eksempelvis være et input om, hvad der har vist sig i praksis at være effektivt i forhold til at få rekrutteret bredt til nye stillinger.
Pia Sund Bundgaard og Stine Odgaard Ranum har i øvrigt også åbnet et netværk, der går på tværs af hele finanssektoren og er åbent for alle.
Bevægelse i gang
I Jyske Bank har ledelsen allerede bevæget sig markant i tilgangen til diversitet, fortæller kvinderne. For få år siden var der ikke den store interesse for at tale om emnet i Jyske Bank, selvom det kunne synes åbenlyst, at der manglede mangfoldighed i ledelsen. Det har forandret sig.  
”Ledelsen var de første til at sige ”Tillykke, hvor er det godt gået!”. Der er stor lydhørhed og engagement. Jeg synes, det viser, at vi er en anderledes bank og godt tør tale om det, der er svært”, siger Stine Odgaard Ranum. 
Pia Sund Bundgaard konstaterer, at mangfoldighed nu er på vej til at blive integreret i banken:
”Det er ikke længere noget, der ses som værende i en kasse for sig. Det tænkes med ind og er ikke længere noget, der kører i et parallelt spor, som andre må tage sig af”.
Marianne Lillevang supplerer:
”Overordnet er vores oplevelse, at der er stor og bred opbakning og interesse. Det er et synligt bevis på, at vi har fat i noget rigtigt”.
Nu er opgaven at holde fast og få gang i flere konkrete initiativer, som den nye mangfoldighedskomité skal være med til at udvikle. Der er åbnet for alle typer af initiativer og vindergruppen forestiller sig, at det blandt andet vil kunne udmønte sig i konkrete eksperimenter, der kan afprøves rundt om i virksomheden.
Pia Sund Bundgaard peger på, at det er vigtigt at få alle slags ideer i spil:
”Det er vigtigt, at vi ikke begrænser kreativiteten, at vi får lukket op for input af alle slags”.
 Man kan godt glæde sig til at se komitéens ideer omsat til praksis i banken, siger Marianne Lillevang:
”Vi er i gang med en proces, hvor vi skal lære en masse og blive klogere på mangfoldighed. Det bliver spændende at være del af”.

Seneste nyt