Menu luk

Arbejsmiljøet er vigtigere end nogensinde

Nye udfordringer, men også nye muligheder. Arbejdsmiljørepræsentanterne Selma Ruud (Øst) og Line Skov Fuglkjær (Vest) ser tilbage på et år, hvor coronaen har sat nye rammer.

20. jan 2022
6 min


Nye udfordringer, men også nye muligheder. Arbejdsmiljørepræsentanterne Selma Ruud (Øst) og Line Skov Fuglkjær (Vest) ser tilbage på et år, hvor coronaen har sat nye rammer.

”Størstedelen af arbejdstiden har på den ene eller anden måde handlet om corona”.
Når arbejdsmiljørepræsentant i Øst, Selma Ruud, og hendes kollega i Vest, Line Skov Fuglkjær, ser tilbage på ’21, har der været en del forskelligartede arbejdsmiljøopgaver at håndtere - men langt størsteparten er unægtelig udsprunget af de nye rammer, der er fulgt i kølvandet på coronaen.
Selv om det umiddelbart kan lyde forstemmende, er det ikke tilfældet, for ud over en del indlysende ulemper, coronaen har bragt med sig, har den også sat gang i megen nytænkning - som både umiddelbart og på den længere bane kan være en gevinst, vurderer de.
”Lederne er i nogle afdelinger kommet meget tættere på de enkelte medarbejdere, end det var tilfældet tidligere. Jeg har blandt andet lagt mærke til, at de ’tjek in’, der er blevet indført for at holde kontakten ved lige mellem leder og medarbejder under hjemmearbejde, fortsættes nogle steder - også i perioder med fysisk fremmøde”, siger Selma Ruud.


Line Skov Fuglkjær peger på en anden gevinst, nemlig at en del af kollegerne har fået en bedre balance i livet som sådan:
”Det er gået op for mange, ikke bare hos os, men i samfundet, at det faktisk ikke er nødvendigt at fylde tallerkenen fuldstændig op. Det kan være helt ok at gøre en ting ad gangen, og at det kan give et andet overskud og en bedre balance i tilværelsen”.

Vil gerne på arbejde
De to arbejdsmiljørepræsentanter har savnet at komme lige så meget rundt i afdelingerne, som de plejer:
”Det er, når vi kommer ud og møder kollegerne, at vi lettest både ser og hører om emner, der skal håndteres og får input til, hvordan vi kan bidrage til bedre arbejdsmiljø i Jyske Bank. Vi arbejder med at afkode tingene på nye måder, men det er bare ikke det samme som at tage rundt fysisk”, konstaterer Selma Ruud.
Et af de budskaber, der er gået klart igennem, er at flertallet af kollegerne er glade for at møde fysisk på arbejde og være sammen med kollegerne. Det at være en del af et arbejdsfællesskab betyder noget.
”Men behovet har flyttet sig i takt med hjemsendelserne. I begyndelsen var der et ret entydigt ønske om og behov for hjemmearbejde, men hen ad vejen er det blevet mere nuanceret og medarbejderne sætter i dag stor pris på den fleksibilitet, som muligheden for hjemmearbejde har givet dem”, siger Line Skov Fuglkjær.

Hjemmearbejdsaftale med plads til fortolkning
”Der kan være mange grunde til forskellige tolkninger af aftalen. Det kan bl.a. skyldes, at aftalen skal dække forskellige jobfunktioner. Det er en balance, når der skal tages hensyn til både medarbejderne og forretningen. Lederne har skullet lære at distance-lede - også om andet end driften - og medarbejdere har skullet lære at være medarbejdere på distancen. Det har helt sikkert krævet noget af begge parter”.

Line Skov Fuglkjær og Selma Ruud er enige om, at der har været mange gode dialoger og en helt stribe læringer i forbindelse med de lokale fortolkninger af aftalen og coronaen i det hele taget. Det har også blotlagt punkter, der skal arbejdes videre med, blandt andet, hvordan man får taget godt imod nye medarbejdere og får den udbredte sidemandsoplæring i banken til at fungere, når hjemmearbejde også er udbredt.
”Hjemmearbejde har vist os, hvor forskellige vi er som mennesker. Nogle trives virkelig godt med det og får også lettere rørt sig i dagligdagen, andre bliver fysisk mere inaktive, når de ikke skal ud af hjemmet for at komme på arbejde”, fortæller arbejdsmiljørepræsentanterne.
De ser også omvæltningerne i arbejdslivet som en mulighed for at indarbejde nye rutiner. I årets løb har de fx udarbejdet forslag til, hvordan man rundt i afdelingerne ’slipper stolen’ og får mere bevægelse ind i hverdagen, det kan eksempelvis være ved at rejse sig op efter frokost eller indarbejde gåture som en del af mødekulturen.
En del af forespørgslerne til de to arbejdsmiljørepræsentanter har handlet om det lavpraktiske i forhold til indretning af hjemmearbejdsplads, bevægelse i arbejdstiden og at få nogle gode vaner ind i en anden arbejdsform.

MyStrain er blevet godt modtaget
Et nyt tiltag i året, der gik, er også MyStrain, en stribe moduler, som grupper eller den enkelte kan benytte sig af. De omfatter mange værktøjer til at tackle diverse udfordringer som tankemylder, søvnproblemer eller bekymringer i hverdagen, det være sig i forbindelse med arbejdet eller privatlivet.
”Vi er stolte af at være på en arbejdsplads, der giver mulighed for udvikling for den enkelte, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger”, fortæller Selma Ruud. Omkring 760 havde i december benyttet sig af muligheden, som stadig er tilgængelig.

Vi tager hånd om hændelserne
Et andet punkt, som arbejdsmiljørepræsentanterne fortæller om, er fortsat behov for fokus på voldelige og truende kunder - og på at sikre den rette hjælp til de medarbejdere, der oplever det.
”Vi kommer gerne ud i afdelingerne og holder møder om dette – vores sikringsafdeling deltager også på disse møder”, oplyser de.
Som Line Skov Fuglkjær konstaterer:
”Da Selma og jeg blev ansat i banken for 25 år siden, var holdningen, at kunden altid havde ret. Det har kunden ikke længere, vi trækker grænser for, hvad medarbejdere skal finde sig i, og vi arbejder sammen med ledelsen om at imødegå hændelser og håndtere dem bedst muligt, når det alligevel sker”.
For helt at undgå hændelser af den type er umuligt, vurderer arbejdsmiljørepræsentanterne.
”Vi skal naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at undgå dem. Men når det sker, er det afgørende, at der er det rigtige beredskab og den rigtige støtte til dem, det går ud over”, siger de samstemmende.
I foråret blev beredskabet testet af virkeligheden, da tre afdelinger fik tilsendt breve med hvidt pulver:
”Man var bange for, at der var tale om et angreb rettet mod banken, men det viste sig at være ufarligt pulver. Det er bekymrende, at samfundet har taget en drejning, så man som ansat i et pengeinstitut kan være ude for så ubehagelig en oplevelse. Men bankens beredskab virkede og de medarbejdere, der havde behov for ekstra hjælp, fik det”.


De to runder af med at fastslå, at arbejdsmiljøet fortsat vil være vigtigt – både det fysiske og psykiske:”Med det setup, vi har i Jyske Bank, er der masser af hjælp at hente, når medarbejderne møder arbejdsmiljøudfordringer. Der skal fra vores side lyde en klar opfordring til at kontakte os – vi er til for jer”.

 

 

Seneste nyt