Menu luk

Et år med hjemmearbejde og bump på vejen

146 – heraf 104 delegerede - deltog på Finansforbundet Jyske Banks Kreds´ virtuelle generalforsamling lørdag den 20. marts. ”Jeg har et håb om, at den nye rating (ESG-rating red.) vil understøtte det, vi arbejder for i kredsen – at det belønnes at være en ansvarlig arbejdsplads, der har fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling”, sagde formand Marianne Lillevang i sin mundtlige beretning

26. mar 2021
4 min

Lørdag formiddag sad medlemmer rundt om i landet og hørte kredsformand Marianne Lillevang fortælle, hvordan 2020 har været det hidtil mærkeligste år med Covid-19:

”Hvor der i de første måneder var mange, der oplevede en bedre trivsel ved at sidde hjemme og arbejde, er billedet ikke helt så entydigt nu”, sagde formanden og uddybede, at nedlukningen også har været en mental spændetrøje for kolleger, der i den grad har haft behov for at komme ind på arbejde og være sammen med andre mennesker.

”Vi misser også den helt nødvendige videndeling, innovation og kreativitet, som de fysiske møder i højere grad giver plads til end de virtuelle”.

”Hjemmearbejde eller fleksibilitet i forhold til arbejdssted, om I vil, kan rumme betydelige fordele for såvel medarbejdere som arbejdsgiver”, sagde Marianne Lillevang.

Desværre blev ledelsens udmeldinger omkring hjemmearbejde for unuancerede i den første del af epidemien, og kredsen oplevede en del forvirring i organisationen om ferie og hjemmearbejde i forbindelse med den første sektoraftale.

Nogle medarbejdere fortalte fx, at de blev sendt på tvungen ferie, selvom de ikke oplevede aktivitetsnedgang.

Flere gange i sin beretning talte Marianne Lillevang om manglende eller uklar kommunikation og følelsen af at befinde sig i en ærtesuppetyk tåge:

”Når medarbejdere spurgte til hjemmearbejde, relevante problemstillinger vedrørende COVID-19, om retning og mening i tingene, oplevede de ikke at få fyldestgørende svar fra topledelsen”.

Medarbejderundersøgelsen

Medarbejderundersøgelsen i efteråret 2020 afslørede et resultat markant under det flotte niveau fra 2018.

”Allerede i foråret havde vi i kredsen en klar fornemmelse af, at vi gled fra hinanden på kryds og tværs i organisationen – at vores sammenhængskraft, værdier og værdibaserede ledelse var under pres”, sagde Marianne Lillevang og pegede på en oplevelse af hård retorik, manglende involvering og dialog, som ellers har været substansen i vores DNA i Jyske Bank.

”I 2020 talte ledelsen meget om at få aktiekursen op og omkostningerne ned. Men de budskaber gav hverken selvtillid eller arbejdsglæde, og vores kolleger savnede også at høre andre pejlemærker”.

Marianne Lillevang udtrykte optimisme på bankens vegne, fordi koncerndirektionen flere gange har tilkendegivet, at resultatet af medarbejderundersøgelsen bliver taget alvorligt – og at de vil prioritere indsatsen for at løfte arbejdsglæden og engagementet.

”Vi har brug for et godt og konstruktivt samarbejde med ledelsen for at komme igennem resten af krisen, og vi er i udgangspunktet enige om, at vi vil det bedste for vores arbejdsplads”, sagde formanden og takkede ledelsen og HR for samarbejdet i et år med flere bump og uenigheder på vejen, end formanden nogensinde har oplevet før.

Mange fratrædelser

Med til billedet af et hundesvært 2020 hører også mange fratrædelser. I alt var der 449 fratrædelser i 2020, heraf ca. 75 % på eget initiativ.

”Det er også fokusområde for os i kredsen, at andelen af medarbejdere, der vælger at forlade os, ikke bliver uhensigtsmæssig stor”, sagde Marianne Lillevang:

”Det kan have store omkostninger for arbejdsglæden for de tilbageværende kolleger og det økonomiske resultat, hvis omsætningshastigheden bliver for høj”.

Finansforbundet Jyske Bank Kreds har i flere år påpeget, at Jyske Bank bør have langt mere fokus på diversitet – herunder flere kvinder i ledelsen. Derfor er det meget skuffende, at banken i 2020 er havnet nede på en andel af kvinder i ledelse på 26 procent.

”Det SKAL vi gøre bedre. Talrige undersøgelser viser, at mere diversitet vil gavne vores økonomiske bundlinje, vores arbejdsglæde og ikke mindst vores evne til at fastholde og rekruttere medarbejdere”, sagde Marianne Lillevang, der trods tallene er overvejende positiv og finder håb for, at 2021 bliver året, hvor denne udvikling vender.

Bæredygtighed

”Jeg er overbevist om, at de bæredygtige tiltag, vi og vores kolleger i sektoren lancerer, vil ændre vores image i befolkningen til det bedre. Det bliver synligt, at vi er en del af løsningen i forhold til mere bæredygtighed. Vi er en del af noget større. Fremover tror jeg på, at der vil være plads til beslutninger, der træffes med hjertet”.

Formanden sluttede sin beretning af med at erklære: ”Jeg vil gøre mit til at understøtte og fremme arbejdet med bæredygtighed – både som formand for Finansforbundet Jyske Bank Kreds - som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Jyske Banks koncernbestyrelse og som hovedbestyrelsesmedlem i Finansforbundet. Jeg ved, at mine kolleger i kredsbestyrelsen vil gøre det samme”.

Mundtlig beretning (pdf)

Seneste nyt