Menu luk

Virtuel generalforsamling i coronas skygge

Organisationsændringer, samfundsansvar og diversitet i bestyrelsen prægede formandens beretning på Finansforbundet Jyske Bank Kreds’ virtuelle generalforsamling onsdag den 24. juni. En generalforsamling, der også løftede sløret for kredsens strategier og kerneområder, som kredsen skal arbejde med de næste 3 år. Desuden fik kredsen nyt navn.

1. jul 2020
7 min

Det var en tydeligt spændt formand, der skulle slå tonerne an for den første virtuelle generalforsamling i kredsens historie, da generalforsamlingen oprindeligt skulle have været afholdt i marts. En del af bestyrelsen var samlet i Finansforbundet, hvor den tekniske support var til stede. Den oprindelige beretning var blevet skåret ned for at tilpasse sig de nye rammer, ligesom de to timer også var noget kortere end de oprindelige 1½ dag, som generalforsamlingen normalt strækker sig over. Afstemningerne blev afholdt digitalt og hvis en af de 142 deltagere havde lyst til at ”tage ordet”, måtte de benytte sig af det skrevne sprog i chatfunktionen.

Udfordringer med negative renter, stort indlånsvolumen, faldende toplinje og dårlig kurs på Jyske Bank aktien var præmissen henover hele året. Det afstedkom bl.a., at Anders Dam i august måned introducerede nødvendigheden af at skærpe fokus på yderligere indtjening. ”Milliarden” blev nyt pejlemærke for et nødvendigt tilfredsstillende resultat. Bruttoindtjeningen skal således løftes med 1 milliard senest i 2021. Det kan gøres på to måder – enten ved at spare eller ved at løfte indtjeningen, ifølge Anders Dam.

”Heldigvis var Anders klar i mælet – vi skulle primært gå med sidste mulighed, og det er vi glade for. På vores seminar for tillidsvalgte i september understregede både Per Skovhus og Peter Schleidt, at milliarden i høj grad skulle komme ved at løfte indtjeningen via mange forskellige geværgreb”, lød det fra formanden, der dog også berørte, at koncernen i 2019 har sagt farvel til mange kolleger.

Medarbejderantallet er faldet med 109 fuldtidsansatte - en reduktion på næsten 3% og samme niveau som før Spar Lolland og BRF kom med i koncernen.

”109 lyder måske ikke af så meget. Ved at gå bagom tallet finder vi imidlertid en variation, som viser et noget mere nuanceret billede. Der var godt 400 fratrædelser i løbet af året – heraf 144 på bankens foranledning. Det var lidt færre end året før. Til gengæld har vi haft 284 medarbejdersager. Det er 100 mere, end vi havde året før. Udover opsigelser fra bankens side indeholder dette tal også øvrige sager. Antallet af lønnedsættelser og motiverede flytninger blev i særdeleshed påvirket af den store organisationsændring i afdelingsnettet før jul”.

Der skal være perioder med arbejdsro

Marianne Lillevang berørte også organisationsændringerne i 2019. Formanden understregede, at for kredsen handler det om ved enhver organisationsændring at gøre overgangen fra det gamle til det nye så god som mulig. Områdetillidsmændene er i hyppig kontakt med den lokale tillidsmand for at understøtte og tage temperaturen. Kredsens 2 arbejdsmiljørepræsentanter understøtter sammen med områdetillidsmændene og HR de lokale arbejdsmiljøgrupper, som varetager arbejdsmiljøet i det daglige i den enkelte afdeling.

”Vi køber ikke præmissen om, at vi bare skal vænne os til, at forandring er et vilkår. Der skal også være perioder med arbejdsro. Der skal være tid til at opbygge relationer og tillid til nye kolleger og ledere, til at finde mening og ikke mindst at finde arbejdsglæden frem igen. Uden den kan vi ikke have trygge og glade medarbejdere”.

Vi går glip af kreativitet og idérigdom

Samfundsansvar fyldte også meget i formandens beretning. Kredsen har arbejdet hårdt på at sætte samfundsansvar på dagsordenen og har i løbet af de senere år haft emnet på diverse netværksmøder og det årlige seminar for tillidsvalgte.

En af de måder, hvorpå en bank kan løfte et samfundsansvar på, er ved at sikre diversitet i ledelsen. Formanden lagde dog ikke skjul på, at hun var skuffet over, at det store fokus på vigtigheden i diversitet i ledelsen ikke har haft den store afsmitning i Jyske Bank.

”En af mulighederne for diversitet er baseret på køn. Jeg håbede, 2019 skulle blive det år, hvor Jyske Bank ville prioritere arbejdet med at løfte antallet af kvindelige ledere. Potentialet var i hvert fald stort. Men hvad er der så sket siden sidste år? Det er positivt, at vi har fået den første kvinde i koncernledergruppen. Men det er også det eneste lyspunkt, der er at fremhæve. Med organisationsændringen i afdelingsnettet er andelen af både kvindelige afdelingsdirektører og ledere faldet. Samlet set har vi nu kun 27% kvindelige ledere mod før 29%. Det er efter min opfattelse et utroligt ærgerligt tilbageskridt. Det skal koncernen simpelthen gøre bedre. Vi vil påvirke alle de steder, vi kan – lige fra bankens bestyrelse og ud til det enkelte medlem. Et hav af undersøgelser viser, at en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen giver bedre resultater. Derfor er det en gåde for mig, at vi ikke prioriterer flere kvinder og diversitet i ledelse på lige fod med andre strategiske indsatser”, lød det fra formanden, der også bemærkede, at koncernen sidste år har fået negativ omtale i flere aviser, fordi andelen af kvinder i ledelse er så lav.

”Men jeg vil blive ved med puste koncernen i nakken her, for lige nu går vi glip af kreativitet og idérigdom, som kunne have aflejret sig positivt både på trivselsbundlinjen og i det økonomiske resultat”

Der er dog også lyspunkter.

”Jeg vil dog gerne rose banken for på andre måder at tage et ansvar for det samfund, vi er en del af. I forbindelse med organisationsændringen i afdelingsnettet har ledelsen i Privat valgt at beholde de fysiske lokationer. Det vil jeg meget gerne kvittere for. Det er vigtigt for både medarbejdere og kunder, at vi ikke kun er fysisk til stede i de allerstørste byer. På kort sigt kunne banken have valgt en nemmere løsning ved at lukke afdelinger i stedet for. Det er modigt at vælge en anden vej, som ovenikøbet - mig bekendt – ikke praktiseres i samme skala andre steder i den danske finanssektor. Derudover er det også tilfredsstillende, at ledelsen i Privat har gjort meget ud af at fremhæve betydningen af ”det værdiskabende arbejdsmiljø” for at få succes med ændringen. Det er forudsætningen for at have både trygge og glade medarbejdere. En af vores strategier handler som sagt om fokus på medarbejdernes arbejdsglæde, engagement og trivsel”, sagde formanden, der lovede, at kredsen vil kæmpe for, at effektiviseringsgevinster, fx ved indførelse af ny teknologi, geninvesteres i nye jobs eller mere tid til den enkelte medarbejder, hvorved der kan genereres flere indtægter.

”Her kommer vi med endnu et bud til milliarden. Det er ikke et nyt fokus – det har vi flaget på mange medarbejderudvalgsmøder over årene, og det vil vi også gøre fremover”.

Det vil kredsen arbejde for de næste tre år

Alt, hvad Finansforbundet Jyske Bank Kreds laver tager udgangspunkt i visionen om ”trygge medlemmer på en glad arbejdsplads”, missionen som er, at kredsen er fagforening for de ansatte i Jyske Bank koncernen og kredsens DART-værdier, som står for dialog, ansvarlighed, respekt og tillid. Marianne Lillevang løftede sløret for, at kredsen i de næste 3 år på baggrund af disse, har udarbejdet 3 strategier og to kerneområder, som der skal arbejdes med.

For at understøtte dette arbejde var der blevet produceret 5 små teaser videoklip, som skulle være blevet vist på den oprindelige generalforsamling, men som du kan se i nedenstående (kopier link over i google Crome browser for bedre billedkvalitet).

Strategier:

Og de 2 fokusområder:

Du kan læse hele formandens beretning, samt de oprindelige beretninger her.

Digitalt valg

Generalforsamlingen skulle tage stilling til nyt navn. I lighed med Finansforbundets øvrige kredse skal navnet Finansforbundet fremadrettet indgå i kredsens navn. Bestyrelsen havde derfor indstillet, at Jyske Bank Kreds efter generalforsamlingen skulle hedde Finansforbundet Jyske Bank Kreds. Dette blev vedtaget.

Desuden bød den digitale afstemning på suppleantvalg til bestyrelsen, valg til landsmødedelegerede til Finansforbundets landsmøde til september, revisorer og revisorsuppleant samt repræsentanter til Medarbejderudvalget.

Følgende blev valgt:

Suppleantvalg:

 • Dorthe Schultz, Roskilde Erhverv
 • Steen Brastrup Clasen, Vurdering Privat.

Landsmødedelegerede:

 • Anette Dahl, Økonomi
 • Mette Skov Nielsen, Hvidvask AML
 • Carsten Malvig Pedersen, Birkerød Privat
 • Mette Solberg Schmidt, Silkeborg Privat               
 • Søren Thyrsted, Landbrug Nord.

Revisorer:

 • Wendy Baltzer, Maribo Privat
 • Hans Østergaard, Kredit.

Revisorsuppleant:

 • Martin T. Andersen, Holstebro Privat.

Medarbejderudvalget (1 repræsentant vælges på GF):

 • Henriette Hoffmann, Finansforbundet Jyske Bank Kreds
 • Suppleant: Susanne Bach Jensen, Finansforbundet Jyske Bank Kreds.

Seneste nyt