Menu luk

Generalforsamling 2022

Kredsens generalforsamling blev afholdt lørdag den 19. marts 2022 på Vingsted hotel- og konferencecenter, Bredsten. Dagen startede med underholdning ved Eskild Ebbesen. 

Program

  • Kredsens mundtlige beretning v. formand Marianne Lillevang og næstformand Johnny Christensen
  • Orientering fra Finansforbundet v. næstformand Steen Lund Olsen
  • Debat
  • Aflæggelse af regnskab
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor + revisorsuppleant
  • Valg til Medarbejderudvalget
  • Eventuelt.

 

Du kan læse formandens og næstformandens mundtlige beretninger herunder: