Menu luk

Generalforsamling 25. marts 2022

Tilmeld dig generalforsamlingen 25. marts – hvordan ønsker DU at deltage?


For info in English, please click here

Når Finansforbundet i Nordea inviterer til generalforsamling fredag 25. marts 2022 kl. 18.00-21.30, bestemmer du selv, hvordan du vil deltage.

Du har tre muligheder:

  1. Hotel Scandic Sluseholmen i København
  2. Lokalt sammen med dine kolleger på arbejdspladsen
  3. Hjemmefra

Den fleksible mødeform afspejles i generalforsamlingens tema: ”Fremtiden for fællesskaber – lad os tale sammen”.

Nu er der åbnet for tilmeldingen. Du tilmelder dig her.

Når du tilmelder dig, skal du samtidig vælge, om du deltager på Scandic Sluseholmen eller virtuelt (med kollegerne eller hjemmefra – det konkrete valg her kan du vente med at træffe). Vi beder dig om at vente med at tilmelde dig til du ved, hvordan du ønsker at deltage – fx hvis der arrangeres noget lokalt.

Tilmeldingsfristen er 10. marts, dog allerede 10. februar, hvis du ønsker at overnatte på Scandic Sluseholmen.

Her kan du læse mere om de tre muligheder, du kan vælge mellem:

1. Deltagelse på Scandic Sluseholmen

Vælger du at deltage på Hotel Scandic Sluseholmen i København, serveres der en aftensmad, som er let at spise, mens generalforsamlingen finder sted. Efter generalforsamlingen vil der være socialt samvær med kollegerne.

Der vil være teleslynge for hørehæmmede.

Har du allergier, er vegetar eller veganer, bedes du kontakte Mohammed Chanchiry fra Scandic Sluseholmen direkte på moch@scandichotels.com

Overnatning
Du har mulighed for overnatning mellem fredag og lørdag med morgenmad lørdag morgen. Fristen for at tilmelde sig med overnatning er 10. februar. Overvej gerne, om du vil overnatte på hotellet, inden du tilvælger det. Fra 10. februar betaler vi for de bookede værelser (1195 kr. pr. værelse), men vi vil hellere bruge kontingentkronerne til medlemsaktiviteter til glæde for dig end til tomme hotelværelser.

Hvis du ønsker at dele dobbeltværelse med et andet, deltagende medlem, så kontakt Evy Grønvall fra Finansforbundet på eg@finansforbundet.dk.

Transport
Du sørger selv for transport. Finansforbundet i Nordea dækker dine udgifter, når du benytter billigste offentlige transport. Kører du i egen bil, opfordrer vi til, at bilen er fyldt op.

Vær opmærksom på, at beløbet for menige medlemmer indberettes som B-indkomst. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Lisbeth Møller Gladov på lisbeth.gladov@nordea.com / tlf. 55 47 45 58.

Efter generalforsamlingen udfylder du dette udgiftsbilag i Word og sender bilaget med dokumentation (fotos af kvitteringer) som mail til lisbeth.gladov@nordea.com Tillidsrepræsentanter skal ikke udfylde dette udgiftsbilag, men afregne via zExpense.

Eventuel fælles togtransport: Kontakt din tillids/fællestillidsrepræsentant, som eventuelt kan bestille en samlet billet.

2. Deltagelse på arbejdspladsen

Du kan også vælge at deltage på din arbejdsplads sammen med dine lokale kolleger, hvor I følger generalforsamlingen på pc eller på storskærm.

Vi betaler for velkomstdrik, tapasmenu og drikkevarer for op til kr. 250 kr. pr. person. Derudover sender vi jer en festpakke, så I kan pynte op og hygge jer.
Inden generalforsamlingen modtager du et link, så du kan følge generalforsamlingen virtuelt.

Lokal arrangementsplanlægger
I skal vælge en arrangementsplanlægger, der står for praktikken lokalt – styre tilmeldinger, modtage festpakken og bestille maden. Hvis du være arrangementsplanlægger lokalt, så kontakt dine kolleger hurtigst muligt, så de kender muligheden, og I kan koordinere. Giv også bestyrelsesmedlemmerne Katja Larsen (katja.larsen@nordea.dk / mobil 20 66 84 21) eller Louise Have Lund (louise.have.lund@nordea.com / mobil 51 34 93 43) besked. Så kontakter vi dig med nærmere information og inviterer dig til vejledende Teams-møder m.v.

Her er en mail, du kan rette til og sende til dine kolleger (vi må pga. GDPR desværre ikke oplyse dig om, hvem af dine kolleger, der er medlemmer):

”Kære kolleger

Finansforbundet i Nordea holder generalforsamling fredag 25. marts 2022 kl. 18-21.30, hvor man kan deltage på Scandic Sluseholmen i København, sammen med kollegerne på arbejdspladsen eller hjemmefra. Læs mere på https://finansforbundet.dk/gf2022

Jeg vil gerne arrangere noget lokalt hos os, hvor vi kan se generalforsamlingen sammen i filial/adresse på en storskærm el.lign. Finansforbundet i Nordea betaler velkomstdrink, tapasmenu og drikkevarer til alle deltagende medlemmer, og vi får også noget pynt, så vi kan få en hyggelig aften sammen i festlige rammer.

Hvis du vil deltage, så giv mig besked – og husk at tilmelde dig til generalforsamlingen, når invitationen udsendes i 2. halvdel af januar – og vælg at du vil deltage virtuelt.

Hvis du har forslag til vores lokale arrangement, er du naturligvis også velkommen til at kontakte mig.

In English:

Dear colleagues,

Finansforbundet in Nordea invites you to attend its Annual General Meeting (AGM) on Friday 25 March 2022 at 18-21.30. It’s possible to participate physically at Hotel Scandic Sluseholmen in Copenhagen, virtually together with colleagues at the work place or from home. More info at https://finansforbundet.dk/agm2022

The AGM is held in Danish. If you have some knowledge of Danish Finansforbundet in Nordea encourages you to participate - maybe you can ask a colleague to translate the overall themes. The voting ballot will be in both Danish and English.

I would like to arrange something locally for us, so we can watch the AGM together in our branch/address on a big screen etc. Finansforbundet in Nordea pays welcome drink, tapas menu and drinks to all participating members, and we also get some decorations so we can have a nice evening together in a festive setting.

If you want to attend, please let me know - and remember to sign up for the AGM when the invitation is sent out in the 2nd half of January - and choose that you want to attend virtually.

If you have suggestions for our local event, you are of course also welcome to contact me.

Mange hilsener / best regards,
xxxx”

3. Deltagelse hjemmefra

Foretrækker du at deltage hjemmefra, kan du også det. Du modtager et link, så du kan følge generalforsamlingen virtuelt.

Vi betaler for mad og drikkevarer for op til 250 kr. pr. deltager.

Vi håber du vil deltage

Vi overholder naturligvis gældende corona-retningslinjer.

Sprog
Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. I lighed med tidligere år foregår generalforsamlingen på dansk. Stemmesedlerne til afstemningerne vil være på både dansk og engelsk. Selv om du har et begrænset dansk-niveau, opfordrer vi dig til at deltage – måske kan du få en kollega til at oversætte de overordnede temaer.

Mailadresse
Når du har tilmeldt dig, får du en bekræftelsesmail, som sendes til den mailadresse, du har angivet som foretrukken i Finansforbundets medlemssystem. Du kan rette det her.

Husk at reservere generalforsamlingen inkl. eventuel transport i din kalender!

Optakt
Som optakt til generalforsamlingen inviterer vi til tre virtuelle dialogmøder 10. februar, 10. marts og 18. marts – alle dage kl. 8.30-9.30; læs mere om dem her.


Som sædvanlig udsender vi formandsskabets skriftlige beretning inkl. et engelsk resumé inden generalforsamlingen på Intra, ffinordea.dk og i vores medlemsblad.

Frister og valg
Fristen for at stille op som bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor og revisorsuppleant er 10. februar. I bestyrelsen er Katja Larsen, Louise Have Lund, Louise Naur og Ole Lund Jensen på valg, og de genopstiller alle.

Overvejer du at stille op, så kontakt gerne formand Dorrit Brandt eller næstformand Mette Balck Mejlby for at høre mere om, hvad arbejdet indebærer.

Har du har forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til ffinordea@finansforbundet.dk senest 10. februar.

Du kan finde det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag inkl. kandidater til bestyrelsen og suppleanter på www.finansforbundet.dk/gf2022 (denne side) fra senest 25. februar.

Har du spørgsmål eller ændringer til din tilmelding, så kontakt Evy Grønvall fra Finansforbundet på eg@finansforbundet.dk

Du tilmelder dig her. Tilmeldingsfristen er 10. marts, dog allerede 10. februar, hvis du ønsker at overnatte på Scandic Sluseholmen.

Vi glæder os til at holde generalforsamling sammen med dig.

Mange hilsener
Finansforbundet i Nordea

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Finansforbundet i Nordea holder ordinær generalforsamling
fredag 25. marts 2022 kl. 18-21.30

Generalforsamlingen er Finansforbundet i Nordeas øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af
a) 4 bestyrelsesmedlemmer
b) 3 bestyrelsessuppleanter
c) 1 intern revisor
d) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt

Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finansforbundet i Nordea skriftligt i hænde senest torsdag 10. februar 2022. Forslag til valg og andre forslag, der modtages efter 10. februar 2022, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Endelig dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på www.finansforbundet.dk/gf2022 (denne side) senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Senest 8 uger før den ordinære generalforsamling kommer indkaldelse/indbydelse og tilmeldingsblanket på www.finansforbundet.dk/gf2022 (denne side).

Klik her for at komme til toppen af siden

 

Få en kollega med i fællesskabet og bliv belønnet

Jo flere finansansatte, der er medlem, jo stærkere står vi. Derfor har Finansforbundet en hvervekampagne, hvor du får et gavekort til 100-vis af butikker på 400 kr., hver gang du hjælper os med at skaffe et nyt betalende medlem. Alle nye medlemmer bydes velkommen med gratis medlemskab de første tre måneder. Se mere her.