Menu luk

Gode råd til din adfærd på sociale medier

Hvad er lovligt, hvad er god stil, og hvad er illoyalt over for din arbejdsgiver, når du bevæger dig rundt på sociale medier? Få svarene i denne guide, hvor en ting er krystalklart: Brug din sunde fornuft.

13. jun 2022
7 min

”En kollega er netop blevet fyret. Det skriver han på et socialt medie, hvor han også beskriver arbejdspladsen i meget kritiske vendinger. Du vil gerne skrive en kommentar til ham på opslaget, men er i tvivl om, hvornår du optræder illoyalt over for din arbejdsplads”.

Det er et af de dilemmaer, vi har forelagt en jurist, en karrierekonsulent og en ekspert i sociale medier. Svaret får du nederst i denne artikel.

Some1 1800X1350
Illustration: Mikkel Henssel

Jobsøgende i en uopsagt stilling

Først skal vi lige forbi Danske Banks politik for brug af sociale medier, og hvordan du egentlig skal agere, hvis du er i job, men går med tanker om at jobskifte.

Det kan være svært at vise sine kompetencer og resultater frem, hvis man sidder i en uopsagt stilling og gerne vil forblive loyal over for sin nuværende arbejdsplads.

For Troels Bjerg-Nielsen, der til daglig rådgiver medlemmer af Finansforbundet om deres næste karrieretræk, er dillemaet velkendt. 

”I dag er det ikke usædvanligt, at ansatte i finanssektoren jævnligt poster opslag om de resultater, de opnår eller kompetencer, de erhverver sig. Det siger sig selv, at det skal være sandt, det du skriver på sociale medier. Men du må gerne poste noget uden for det område, du normalt sidder med. Brug den hovedregel, at du skal kunne sige nede i kantinen, hvad du poster på fx LinkedIn”, siger han.

Han bakkes op af Katrine Emme Thielke. Hun er ekspert i brugen af sociale medier og henviser også til det almindelige i at poste, hvad man bedriver på arbejdspladsen.

”Og hvis du ikke normalt poster på fx LinkedIn, så begynd stille og diskret at lægge ting op, hvor du viser, hvad du kan og dine kompetencer. Derudover er et godt tip at begynde at kommentere og like på andres opslag. Det er ikke så tydeligt, hvis man besøger din profil”, siger hun.

"Brug den hovedregel, at du skal kunne sige nede i kantinen, hvad du poster på fx LinkedIn", siger Troels Bjerg-Nielsen, karrierekonsulent i Finansforbundet

Dine fordele på sociale medier

Som karrierekonsulent gennem mange år kender Troels Bjerg-Nielsen fordelene ved at være aktiv på sociale medier.

”LinkedIn er et godt sted at være aktiv og up to date for at synliggøre dine kompetencer, og hvordan du har efteruddannet dig. En anden ting er et godt netværk, som hele tiden skal vedligeholdes. Det er for sent at opdatere sit netværk, når man skal bruge det. Det skal ske hele tiden, og her er LinkedIn et godt sted at starte”.

Katrine Emme Thielke supplerer:

”Det, man giver, er det, man får. Det gælder også netværk. Det nytter ikke noget at bede sit netværk om tjenester, hvis man har været usynlig gennem længere tid”.

”Det, man giver, er det, man får. Det gælder også netværk. Det nytter ikke noget at bede sit netværk om tjenester, hvis man har været usynlig gennem længere tid", siger Katrine Emme Thielke

Dine huskeregler

  • Begynd diskret at lægge opslag på (hvis du ikke er specielt aktiv i forvejen).
  • Kommentér på andre opslag.
  • På LinkedIn kan du slukke for notifikationer, så dine connections ikke får besked hver gang, du redigerer din tekst på LinkedIn.
  • Vedligehold dit netværk løbende – det er for sent, når du har brug for dit netværk.

Jura: Det skal du være opmærksom på

Danske Bank har lavet en 26 siders guideline til medarbejderes brug af sociale medier.

Guiden beskriver de faldgruber og muligheder, koncernen mener, at du bør være opmærksom på, når det gælder dine digitale aftryk på sociale medier.

Peter Schlütter er jurist i Finansforbundet i Danske Bank og har læst guiden. Den sunde fornuft går igen i bankens holdninger til medarbejderes ageren på sociale medier. I guiden står:

”Use common sense with all social media sites. The golden rule is if you wouldn't say it in front of your family, boss, or customer then don’t say it online”.

”Endvidere forventer banken, at medarbejderne er opmærksomme på, og tager højde for, at de vil blive identificeret som medarbejdere i banken, når de poster noget på sociale medier – også som privatpersoner”, siger han.

Det kan virke banalt, men guiden understreger også, hvad man ikke må på sociale medier, herunder:

Fortælle om bankens forretningsmæssige strategier, sagshåndtering, procedurer, planer, og andre interne forhold, der kan afsløre forhold, som banken ønsker at holde for sig selv – altså alt det om banken, som man ikke kan finde ad normal lovlig vej i det offentlige rum.

Gengive i lyd, billeder eller på skrift, hvad der foregår på arbejdspladsen mellem chefer og medarbejdere eller medarbejdere indbyrdes, som kan opfattes som stødende, er af personlig og fortrolig karakter, som udstiller andre og banken negativt.

Kritisere banken eller kolleger i banken eller ytringer eller handlinger, der kan opfattes som kritik af banken som virksomhed og/eller som arbejdsplads:

Give oplysninger, som kan påvirke kundernes forhold til eller opfattelse af banken negativt.

På spørgsmålet, hvordan man agerer, hvis man er jobsøgende, svarer Peter Schlütter:

”Hvis du stadig dit job i banken, kan en åbenlys annoncering af, at man søger andet job, betragtes som en illoyal handling. Illoyaliteten kan gradbøjes afhængigt af, hvilket job man har. Personlige rådgivere og medarbejdere med direkte kundekontakt kan selvfølgelig gøre mere skade hos kunder og samarbejdspartnere end medarbejdere i anonyme funktioner, hvor medarbejderen ikke kan identificeres. Gradbøjningen kan have betydning for, hvilken sanktion banken kan gennemføre i tilfælde af illoyaliteten”, siger han og uddyber:

”Almindelig jobsøgning via jobsites, headhunters og lignende som ikke er åbent og offentligt, er en fuldt ud lovlig og ikke-illoyal aktivitet, som banken naturligvis ikke kan forbyde medarbejderne”, siger han.

Er du i en opsagt stilling, er forholdene anderledes.

”Så er rammerne for retten til at annoncere ønsker om nyt job væsentligt bredere. I den forbindelse er det selvfølgelig en væsentlig faktor, at banken forpligter opsagte medarbejdere til at søge andet job. En begrænsning af at leve op til denne forpligtelse vil være en selvmodsigelse, hvorfor banken næppe ville have held med at erklære illoyalitet og misligholdelse, fordi en opsagt medarbejder åbent og offentligt søger andet job. Selvfølgelig skal man stadig forholde sig loyalt over for banken, hvorfor kritiske og ufordelagtige udsagn om banken skal udelades”, siger Peter Schlütter.

Dine huskeregler

  • Brug din sunde fornuft – kan det ikke tåles at sige højt i kantinen, skal du heller ikke skrive det på et sociale medie.
  • Vær obs på, hvordan du kan optræde illoyalt.
  • Bemærk, at der kan være forskel på, om du har direkte kundekontakt, eller du har et anonymt job uden kontakt eller forbindelse med kunder.

Emner

Seneste nyt