Menu luk

Uddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

MAB-uddannelsen understøtter dit arbejde som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Du får en grundig indføring i dine pligter og rettigheder, god selskabsledelse samt udviklet dine faglige og personlige kompetencer, så du kan indgå i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige medlemmer.

Formålet med Finansforbundets MAB-uddannelse er at uddanne kompetente MAB'er i den finansielle sektor. Uddannelsen sætter derfor fokus på dine rettigheder og pligter i bestyrelsesarbejdet. På bestyrelsesuddannelsen arbejder vi endvidere med at udvikle dine personlige egenskaber og styrke det teoretiske fundament, der kan bidrage til, at du og de øvrige MAB'er bliver anerkendt og inddraget med jeres unikke organisatoriske indsigt også i et strategisk perspektiv.

MAB-uddannelsen er udviklet til kunne bygge ovenpå den fagfaglige viden, du som MAB'er besidder via din uddannelsesbaggrund og bestyrelsespost. Derudover bygger den oven på den lovpligtige grunduddannelse for bestyrelsesmedlemmer – viden herfra bliver operationaliseret og gjort anvendelig i et MAB-perspektiv.

Indhold og opbygning

MAB-uddannelsen er helt praktisk bygget op af to moduler på hver to internatdage:

 • Modul 1: Personlig gennemslagskraft og beslutningstagning (modul 1)
 • Modul 2a: God selskabsledelse (modul 2 på 1. dagen)
 • Modul 2b. Det strategiske bestyrelsesarbejde (modul 2 på 2. dagen)

Uddannelsens moduler

Modul 1 - Personlig gennemslagskraft og beslutningstagning

Form: Undervisning - internat af to dages varighed.
Underviser: Rikke Østergaard og Torben Folke Månsson.

Modulet har fokus på:

 • Personlig gennemslagskraft kræver en tro på sig selv. 
  • Første skridt, er at du er kompetent, at du kender stoffet og ikke er i tvivl, når du bringer et emne på banen.
  • Andet skridt at udvikle en forståelse af vigtigheden af personlig gennemslagskraft i din egen sociale virkelighed. Som medskabende menneske/person, er du med til at konstruere din sociale virkelighed.
  • Tredje skridt er at vide, hvordan du gør. Du får derfor værktøjer til brug i praksis og praktiske øvelser, hvor de testes.
 • Personlig gennemslagskraft spiller en vital rolle i opbygningen af givtige sociale relationer.
  • Hvordan kommunikationen konstruerer virkeligheden og dermed er medbestemmende for, om og hvordan du som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlemmer brænder igennem i bestyrelseslokalet.
  • Social konstruktivisme, sociokognitivisme, diskursteori mm.
  • Arbejde med konkrete værktøjer, der styrker og udvikler din personlige gennemslagskraft.
 • Beslutningstagning og hjernen (neuro-decision making), hvordan sikrer vi, at de bedste betingelser er til stede for at træffe de rigtige beslutninger?
  • Hvordan kan du med kendskab til de nyeste teknikker for neuro-leadership sikre, at du er bevidst om din egen beslutningsproces?
  • Hvordan kan du med viden om hjernens beslutningsprocesser blive stærkere i forhandlingssituationer og til at få dit budskab igennem?
Modul 2a - God selskabsledelse

Form: Undervisning - internat af én dags varighed, der ligger i forbindelse med Modul 2b. Når du er tilmeldt modul 1, er du derfor samtidig tilmeldt modul 2a og 2b.

Underviser: Caspar Rose.

Modulet har fokus på:

 • Opsamling og gennemgang af jeres nyerhvervede økonomiske forståelse. Hvordan sætter vi den i et MAB-perspektiv, hvad kan vi bruge den til og hvordan.
 • Compliance/regler. Hvem er det, du sidder i bestyrelsen med og hvad er din rolle?
 • Ret og pligt. Hvad er dine ansvarsområder som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem? Hvad er taktisk arbejde, og hvad er strategisk arbejde? Du får klarlagt, hvad der skal foregå på bestyrelsesniveau, og hvad der eventuelt hører til i samarbejdsudvalgene.
 • Hvordan oversættes den viden, I har tilegnet jer på den obligatoriske bestyrelses-grunduddannelse med ’MAB-briller’? Hvilke politiske udfordringer står I over for, og hvordan kan I anvende jeres nye viden?
 • Hvordan får du som MAB'er indflydelse, og hvad afhænger din indflydelse af? De formelle spilleregler i bestyrelseslokalet og de uformelle. Hvordan gør du en forskel i bestyrelseslokalet? Og hvad er det især, du kan bidrage med til bestyrelsesarbejdet?
Modul 2b - Det strategiske bestyrelsesarbejde

Undervisning - internat af én dags varighed, ligger i forlængelse af Modul 2a. Når du er tilmeldt modul 1, er du samtidig tilmeldt modul 2a og 2b.

Underviser: Bente Overgaard.

Modulet har fokus på:

 • Det strategiske bestyrelsesarbejde. Vi kigger på, hvordan vi arbejder strategisk og hvordan vi definerer det. Vi kigger på forskellige strateginiveauer, og hvordan bestyrelsen er og bør være involveret i arbejdet. Vi kigger også på, hvad arbejdet med nye strategier betyder for arbejdet i bestyrelsen, og hvilke overvejelse bestyrelsen bør gøre sig.
 • Bestyrelsen og det strategiske arbejde med digitalisering. Vi arbejder med, hvad det vil sige at arbejde med digitalisering i et bestyrelsesperspektiv. Vi kigger på, hvilke emner der eksempelvis kan være relevante, hvad der kendetegner den moderne digitale bestyrelsen, hvilke stakeholdere som vi skal være opmærksomme på og lignende. Endelig kigger vi på, hvilke informationer der er vigtige for os som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Videreuddannelsen for tillidsvalgte

Finansforbundets videreuddannelse kan give dig gennemslagskraft og gøre dig til en attraktiv samarbejdspartner for ledelsen.

Videreuddannelse for tillidsvalgte

Kontakt os

32 66 14 47

Du er velkommen til at ringe til Torben Folke Månsson, konsulent.

Du kan også skrive til tfm@finansforbundet.dk