Menu luk

Hvis du har problemer med at tilmelde dig et arrangement, kan du sende en mail med navn og medlemsnummer/CPR-nummer til arrangementer@finansforbundet.dk 

Rådgiv om den nye ferielov

Fra september 2020 skal alle lønmodtagere vænne sig til en ny ferielov, der ændrer væsentligt på måden, som man kan optjene og afholde ferie. Det betyder, at du i 2020 kan få flere spørgsmål om ferieloven.

Det er vigtigt at formidle, at der ikke sker ændringer i antallet af feriedage, da man fortsat optjener 25 dage efter ferieloven. I dag er der en forskydning på op til 15 måneder, fra tidspunktet hvor retten til ferie er optjent, til man kan holde ferien. Dette ændrer den nye ferielov, da der i stedet bliver tale om samtidighedsferie, hvor man kan afholde ferien, umiddelbart efter at den er optjent. Lige som i dag optjener man 2,08 feriedage per måned, og dage kan med den nye ferielov afholdes allerede fra den efterfølgende måned. 

Det nye ferieår kommer til at gå fra 1. september – 31. august. Ferien kan holdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september – 31. december året efter.

Forstå den nye ferielov

​​Den 26. marts 2019 afholdt Finansforbundet et webinar om den nye ferielov. I optagelsen får du præsenteret de vigtigste hovedpointer.

Overgangsordning

Der er etableret en overgangsordning, som sikrer, at overgangen fra den nuværende ferielov sker så smidigt som muligt. Det sker ved, at man kan afholde ferie, der er optjent i perioden 1. januar – 31. august 2019 (16,7 dage) fra 1. maj 2020 og frem. Ferie, der er optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, vil ikke kunne holdes, da det vil betyde, at lønmodtageren vil være berettiget til dobbelt ferie (10 uger), når samtidighedsferien indføres per 1. september 2020. Ferien vil i stedet blive indefrosset, og medlemmet vil først få dagene udbetalt, når han eller hun forlader arbejdsmarkedet.

De indefrosne feriemidler bliver administreret af en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Alle lønmodtagere vil ved udgangen af 2020 modtage et brev fra fonden, hvor der står, hvilket beløb deres arbejdsgiver har indberettet til fonden. Herefter har medlemmet fem år til at gøre indsigelse mod det indberettede beløb, hvis man mener, at det ikke er korrekt.

Regler om ferie

Hvad betyder den nye ferielov for dig? Hvad skal du være opmærksom på, hvis du er ny på arbejdsmarkedet? Og hvad skal du gøre, hvis du bliver syg på ferien? Bliv klogere på den nye ferielov og dine rettigheder i forhold til at optjene og afholde ferie.

Regler om ferie

Kontakt os

32 66 13 30

Du er velkommen til at kontakte Jura og forhandling.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk