Menu luk

Fra den 4. juli til den 5. august har vi åbent fra klokken 8.30-14.00 på vores hovednummer 3296 4600. Du kan stadig ringe direkte til vores juridiske rådgivning på 3266 1330. Mandag til torsdag 8.30-16.00. Fredag 8.30-15.00. God sommer!

Se hvilken løn, du har ret til

Få overblik over de lønsystemer og løntrin, som er aftalt i den seneste standardoverenskomst mellem Finansforbundet og FA. Og se, hvad du skal gøre, hvis du er omfattet af en af Finansforbundets virksomhedsoverenskomster.

Er du ansat på standardoverenskomsten (STOKen)?

Du skal være opmærksom på at det nuværende lønsystem i STOKen ikke gælder for medarbejdere ansat efter 1. april 2020. De er i stedet omfattet af reglerne i STOKens nye lønsystem, der er beskrevet nedenfor.

Er du ansat før 1. april 2020 gælder STOKens nye lønsystem først fra 1. juli 2021.

Er du omfattet af en virksomhedsoverenskomst?

STOK'ens nuværende lønsystem

STOK’ens nuværende lønsystem er overordnet opdelt i disse tre medarbejderkategorier:

 • Finansmedarbejdere
 • IT-medarbejdere
 • Service/teknik-medarbejdere

Finans- og service/teknik-medarbejdere
Hvis du er finans- eller service/teknik-medarbejder i en virksomhed, der følger STOKens regler, kan du her se, hvilken års-, måneds- og timeløn du har ret til, hvis du er ansat på løntrin 3-110.

Oversigten indeholder desuden minimumslønninger for en række finans- og service/teknik-medarbejdere samt for midlertidig beskæftigede.

Se lønningerne:

1. juli 2020 (pdf)

1. juli 2021 (pdf)

1. juli 2022 (pdf) 

IT-medarbejdere
IT-medarbejdere har deres eget lønsystem i STOK'en. Du kan se hvilken års-, måneds- og timeløn du har ret til hvis du er ansat på STOK'ens nuværende lønsystem for IT-medarbejdere.

1. juli 2020 (pdf)

1. juli 2021 (pdf)

1. juli 2022 (pdf)

Løn pr. lønramme og løntrin i lønniveau 1

1. juli 2020 (pdf)

1. juli 2021 (pdf)

1. juli 2022 (pdf)

Løntabeller uden lønpuljer

1. juli 2021 Finans, service-tekniker ansatte (pdf) 

1. juli 2021 It-ansatte (pdf)

STOKens nye lønsystem

Det nye lønsystem i STOKen gælder for medarbejdere ansat efter 1. april 2020 og fra 1. juli 2021 for medarbejdere ansat før 1. april 2020.

Lønnen aftales individuelt mellem virksomheden og medarbejderen, og den skal afspejle den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar.

Der indføres ét lønsystem for alle medarbejdere. Det betyder, at lønniveau 1 og 2 afskaffes og de nuværende lønsystemer for IT-medarbejdere og øvrige medarbejdere smelter sammen til et lønsystem.

Alle medarbejdere får desuden ret til en årlig løndialog.

Lønsystemet indeholder følgende lønindplaceringer:

Mindsteløn
Mindstelønnen pr. måned ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag er:

 • kr. 25.000 pr. 1. april 2020
 • kr. 25.000 pr. 1. juli 2020
 • kr. 25.000 pr. 1. juli 2021
 • kr. 25.500 pr. 1. juli 2022

Jobløn
Medarbejdere der har selvstændig arbejdstilrettelæggelse, kan ansættes på jobløn hvis deres månedsløn ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag minimum er:

 • kr. 53.000 pr. 1. april 2020
 • kr. 53.000 pr. 1. juli 2020
 • kr. 53.000 pr. 1. juli 2021
 • kr. 54.060 pr. 1. juli 2022

Kontraktansatte
Medarbejdere med følgende månedsløn og derover ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, omsorgsdage, 6. ferieuge og særligt ferietillæg, kan ansættes på en individuel kontrakt.

 • kr. 70.000 pr. 1. april 2020
 • kr. 70.000 pr. 1. juli 2020
 • kr. 70.000 pr. 1. juli 2021
 • kr. 71.400 pr. 1. juli 2022

Unge under 18
Unge under 18 år aflønnes med minimum 60 pct. af STOKens mindsteløn. Fra og med den 1. i måneden, hvori medarbejderen fylder 18 år, sker aflønning efter STOKens almindelige regler.

Mindstelønnen for unge under 18 år er:

 • kr. 15.000 pr. 1. april 2020
 • kr. 15.000 pr. 1. juli 2020
 • kr. 15.000 pr. 1. juli 2021
 • kr. 15.300 pr. 1. juli 2022

STOK 2020 (pdf)

Generelle lønstigninger 2020-2023

I overenskomstperioden er der aftalt følgende generelle lønstigninger:

 • 2,00 % i 2020
 • 1,20 % i 2021
 • 1,00 % i 2022
Lønpuljer

Herudover er der som noget nyt fra 2021 aftalt følgende lokale lønpuljer i virksomheder, der er omfattet af STOKen. Lønpuljerne er:

 • 0,80 % i 2021
 • 1,00 % i 2022

Medarbejdere på kontrakt indgår ikke i de lokale lønpuljer. Er der ikke en faglig repræsentant på virksomheden, reguleres medarbejdernes løn generelt med den fulde lønregulering, dvs. 2,00% i 2020, 2,00% i 2021 og 2,00% i 2022.

Virksomheden kan til enhver tid i stedet for lokal lønpulje vælge at udmønte lønpuljen som generelle lønstigninger til alle medarbejdere.

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem de lokale parter om lønpuljens fordeling, udføres der mægling med repræsentanter fra FA og Finansforbundet. Mæglingsresultatet sættes til afstemning blandt Finansforbundets medlemmer på virksomheden. Hvis medlemmerne afviser mæglingsresultatet, fordeles lønpuljen som generelle lønstigninger til alle medarbejdere. Den lokale lønpulje udmøntes med baggrund i virksomhedens lønsum bortset fra kontraktansatte med virkning fra den 1. juli hvert år.

Er du elev?

For så vidt angår elever fastsættes lønnen individuelt. Lønnen skal dog mindst svare til den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jvf. reglerne i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Bliv klædt på til lønforhandling

Èn ting er, hvilken løn du har ret til. Hvad du kan forhandle dig til, kan være noget helt andet. Brug Finansforbundets lønberegner, hvor du kan se gennemsnitslønninger for en lang række arbejdsområder og stillinger i finanssektoren.

Gå til lønberegneren

Finansforbundets virksomhedsoverenskomster (VOK’er)

Virksomhedsoverenskomsterne indeholder typisk deres egne skræddersyet lønsystemer, så hvis du er i tvivl om hvorvidt du er omfattet af en VOK, så spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt Finansforbundet.

Hvis du er omfattet af en af disse VOKer:

 • Danske Bank
 • Express Bank
 • Finanssektorens Uddannelsescenter
 • Handelsbanken
 • JN Data
 • Jyske Bank
 • Nordea
 • Velliv
 • Nykredit
 • Ringkjøbing Landbobank

Så har Finansforbundet og FA aftalt at de generelle lønstigninger og lønpuljer for perioden 2020-2023 tilsammen minimum skal være følgende.

VOK
Generelle lønstigninger
VOK
Lønpuljer
2020: 1,20 % 2020: 0,80 %
2021: 1,20 % 2021: 0,80 %
2022: 1,00 % 2022: 1,00 %

Hvis du ønsker yderligere information om lønsystemet i en af disse virksomheder, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Finansforbundet.

Du har desuden mulighed for at bruge Finansforbundets lønberegner, hvor du kan se gennemsnitslønninger for en lang række arbejdsområder og stillinger i finanssektoren.

Gå til lønberegneren

Hvis du er ansat i en af nedenstående virksomheder, er du omfattet af en af Finansforbundets virksomhedsoverenskomster (VOKer), der ikke er tilknyttet FA.

Derfor skal du gå til din tillidsrepræsentant eller Finansforbundet for at finde ud af, hvilket lønsystem, der gælder i din virksomhed.

Finansforbundet har indgået overenskomst med følgende virksomheder, der ikke er medlem af FA:

 • BankNordik Færøerne
 • Grønlandsbanken
 • BankNordik Grønland
 • IBM
 • Keylane
 • PenSam Bank
 • Silkeborg Data
 • Banking Circle

Kontakt Jura

32 66 13 30

Har du brug for sparring til løn er du velkommen til at kontakte Jura inden din lønsamtale eller inden du skriver under på en ansættelseskontrakt, så vi kan rådgive dig til den bedste løsning.

raadgivning@finansforbundet.dk