Menu luk

Husk at holde din ferie - ellers kan den gå tabt

Har du overført ferie fra mini-ferieåret, skal du være særligt opmærksom på at få holdt dine ferie, da du ellers kan risikere, at den går tabt.

Du fik 16,64 feriedage tildelt den 1. maj 2020, som skulle anvendes til ferie i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020. Nåede du ikke at bruge feriedagene i denne periode, blev de automatisk overført til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. december 2021. Der gælder en særlig regel i forhold til disse feriedage; de kan hverken overføres eller udbetales, hvis du ikke når at afholde dem senest inden udgangen af 2021, medmindre du er ramt af en feriehindring. Har du en feriehindring og er i tvivl om hvad det betyder, kan du kontakte din faglige repræsentant eller Finansforbundet.

Bugner din feriesaldo med feriedage fra mini-ferieåret, bør du derfor allerede nu planlægge, hvordan du får dagene afviklet inden årets udgang.

Feriedage overført fra den gamle ferielov (ferie, der oprindeligt, skulle have været afholdt senest d. 31. april 2020), er der ikke samme hastværk med. Er disse dage ikke afholdt den 31. december 2021 vil de blive udbetalt i starten af 2022. Du kan alternativt også indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre dem til næste ferieafholdelsesperiode.

Feriedage optjent efter den nye ferielov fra 1. september 2020 – 31. august 2021, skal afholdes senest 31. december 2021.  Der sker automatisk udbetaling af den 5. ferieuge, hvis denne ikke er afholdt, medmindre der indgås en skriftlig aftale med arbejdsgiver om overførsel af feriedagene til næste ferieafholdelsesperiode.

Eksempel

En lønmodtager har 10 dages overført ferie fra den gamle ferielov (ferie, der oprindeligt, skulle have været afholdt senest d. 30. april 2020), som er overført fra miniferieåret til den nye ferieafholdelsesperiode (1. september 2020 – 31. august 2021). Lønmodtageren har ligeledes overført 16,64 feriedage fra miniferieåret til den nye ferieafholdelsesperiode.

Lønmodtageren afholder 20 dages ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. august 2021.

Lønmodtageren kan få udbetalt eller indgå skriftlig aftale om overførsel af 15 feriedage svarende til de 10 dages overført ferie fra den gamle ferielov + 5 dage fra den 5. ferieuge. De 16,64 dage fra miniferieåret går imidlertid tabt, da de hverken kan udbetales eller overføres.

Særlige vedrørende lønmodtagere på barsel eller sygemeldte

Er du på barsel, sygemeldt eller har en anden feriehindring har du mulighed for at overføre ikke afholdt ferie til næste ferieafholdelsesperiode. Dette gælder også overført ferie fra miniferieåret. Aftalen om overførsel bør laves skriftligt.

Hvad betyder den nye ferielov for dig? Hvad skal du være opmærksom på, hvis du er ny på arbejdsmarkedet? Og hvad skal du gøre, hvis du bliver syg på ferien? Bliv klogere på den nye ferielov og dine rettigheder i forhold til at optjene og afholde ferie.

Regler om ferie
Ferie Is

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk