Menu luk

Corona - hvordan er du stillet?

Hvad betyder corona-nedlukningen for dit arbejdsliv og dine vilkår? Det kan du finde svar på her på siden.

​Finansforbundet har sammen med FA indgået en rækker aftaler om afbødning af konsekvenser ved COVID-19. 

Der er senest indgået en forlængelse af aftalen frem til 28. februar 2021. Du kan læse aftalen og rejseprotokollat nedenfor:

Genåbningsaftale til og med februar 2021 (pdf) 

Rejseprotokollat til og med februar 2021 (pdf)

Forlængelse af protokollat om COVID-19 på assurandørområdet til og med februar 2021 (pdf)

Protokollat om corona virus på assurandørområdet (pdf)

Forlænget coronaaftale assurandører 17. feb 2021 (pdf)

Forlænget Coronaaftale feb. 2021 (pdf)

Forlænget rejseprotokollat 17. feb 2021 (pdf)

Indtil årsskiftet gælder aftalen nedenfor, og det rejseprotokollat, der udløber eller fornys/genforhandles samtidig med coronaaftalen.

Genåbningsaftale Covid 19 (pdf)

Rejseprotokollat (pdf)

Aftalerne har været nødvendige, fordi tiden fremover mod en genåbning af vores samfund naturligvis også vil kræver, at vi alle indretter os lidt anderledes end normalt.

Den nye situation tages der højde for i den nye aftale, som på nogle punkter er anderledes end den oprindelige - f.eks. er der nu ikke længere adgang til træk på timebank, ligesom det er de almindelige regler for ferie, der gælder. Samtidig opretholdes den fleksible mulighed for arbejdstidens placering og dispensationen fra bestemmelserne om hjemmearbejdsplads. 

I aftalen, der gælder fra årskiftet og frem til 28. februar er bl.a. også indarbejdet, at virksomhederne anbefales at være opmærksomme på medarbejdernes forsikringsdækning under hjemmearbejde.

Spørgsmål og svar om coronavirus

Ny aftale om genåbningsperioden – gælder fra 1. november til og med 31. december

Aftalen for genopåbningsperioden er forlænget af parterne, så den løber til om med 31. december. 

Læs genåbningsaftalen (pdf)

Her finder du svar på spørgsmål, der naturligt melder sig i forbindelse med den nye aftale

​Q: Har jeg ret til ikke at gå på arbejde, fordi jeg har børn?
A: Nej, men du har ret til ikke at levere din fulde arbejdstid, hvis det ikke kan lade sig gøre, fordi du har pasningsvanskeligheder.

Q: Vil jeg blive trukket i løn hvis jeg ikke kan arbejde fuld tid pga. pasningsvanskeligheder?
A: Nej, du har forsat ret til fuld løn.

Q: Kan jeg stadig blive trukket i timebanken?       
A: Nej, fra og med den 27. april behandles timebanken normalt, og du skal ikke længere bidrage med timer fra timebanken, når du er forhindret i at lægge din fulde arbejdstid pga. situationen omkring genåbningen efter Covid-19.

Q: Skal jeg tage toget, bussen metroen på arbejde, selv om der ikke kan holdes forsvarlig afstand til medrejsende - og hvad er forsvarlig afstand?
A: Nej, så må du tage det næste tog, bus, metro, hvor afstanden er forsvarlig. Det er bl.a. derfor, vi har gjort arbejdstidens placering mere fleksibel. Vi har ikke defineret egne mål for, hvornår afstanden er forsvarlig – så her skal du følge sundhedsmyndighedernes råd.

Q: Jeg synes, det er meget belastende at arbejde hjemmefra. Jeg har ondt i nakke og skuldre, og jeg har meget svært ved at få ro til at arbejde hjemmefra. Hvornår kan jeg møde ind på arbejde igen?
A: Det bestemmer din arbejdsgiver, men vi er enige om, at der skal tages særligt hensyn til personer som dig, hvilket betyder, at din arbejdssituation skal normaliseres så hurtigt som muligt.

Q: I skriver i aftalen, at hvis jeg ikke vil lade mine børn passe, selvom jeg godt kunne, så er jeg ikke berettiget til løn. Betyder det, at jeg har ret til at blive hjemme uden løn?
A: Det har vi ikke forholdt os til i aftalen, men alene til, at du ikke har ret til løn. Det er muligt at din virksomhed tillader dig at holde fri med løn i sådanne situationer.

Q: Hvilke krav skal min arbejdsgiver opfylde, for at det er forsvarligt at gå på arbejde?
A: Vi har ikke defineret særskilte bestemmelser, men skal følge erhversministeriets retningslinjer for tilbagevenden til kontorarbejde. Din arbejdsmiljørepræsentant er den person, du kan forvente har kendskab til reglerne og hjælper med til at de overholdes.

Erhvervsministeriets retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser

Erhvervsministeriet har lavet et sæt retningslinjer for, hvordan man i denne situation indretter arbejdspladser så hensigtsmæssigt som muligt. Den gælder naturligvis også for den finansielle sektor.

Retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser (pdf)

Skal du oplyse din arbejdsgiver om, at det er Corona, du fejler?

Din arbejdsgiver vil normalt ikke være berettiget til at vide, hvad du er syg med, men fordi myndighederne har anbefalet at hindre smittespredning, bør du oplyse din arbejdsgiver, hvis du syg med coronavirus, så din arbejdsgiver kan hjemsende kolleger, du har været i kontakt med.

Er du i hjemmekarantæne uden at være syg?

Du har lovligt fravær fra dit arbejde, da der er tale om en force majeure situation, hvor det ikke er muligt for dig at møde på arbejde af årsager, du ikke er skyld i. Din arbejdsgiver kan derfor ikke anse dit fravær som ulovlig udeblivelse og afskedige eller bortvise for ikke at møde på arbejde.

Er det sundhedsmyndighederne, der har anbefalet hjemmekarantænen, har du  også ret til løn under karantænen, da det sidestilles med sygdomSå vidt det er muligt, skal du i denne situation tilbyde at udføre arbejde fra hjemmet.

Er det din arbejdsgiver, der uden myndighedernes indblanding har hjemsendt dig, er du berettiget til løn under hjemsendelsen. Så vidt det er muligt, skal du tilbyde at udføre arbejde fra hjemmet.

Kan du afslå at arbejde hjemme?

Er du i hjemmekarantæne på baggrund af myndighedernes anbefalinger, eller har din arbejdsgiver hjemsendt dig af egen drift, er du forpligtet til at tilbyde at udføre arbejde fra hjemmet, såfremt din jobfunktion generelt gør det muligt. Pga. de særlige omstændigheder, der er baggrunden for hjemmearbejdet og den korte varighed på typisk 14 dage, er det ikke krav, at arbejdet udføres fra en arbejdsplads, der lever op til af Arbejdstilsynets retningslinjer for hjemmearbejdspladser.

Er du forhindret i at møde på arbejde pga. karantæne i udlandet?

Er du på en ferierejse i udlandet til et sted, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledning ikke fraråder at rejse til (de gule lande i Udenrigsministeriets rejsevejledning) og bliver forhindret i at rejse hjem til planlagt tid. fordi du er blevet pålagt at blive på dit hotel i karantæne af myndighederne eller en læge vil det, formentligt være sidestillet med en karantæne pålagt i Danmark.

Hvis du har en jobfunktion, hvor du kan arbejde fra distancen, anbefaler Finansforbundet, at du aftaler med din arbejdsgiver, om du kan medbringe din arbejdscomputer på ferien, så du kan tilbyde at udføre arbejde under en eventuel karantæne i udlandet og på den måde mindske genen herved for din arbejdsgiver.

Planlægger du ferie?

Planlægger du en ferie, bør du følge de danske myndigheders rejseanvisninger, såvel som myndighederne i det land du planlægger at rejse til. Vælger du at gennemføre en rejse til et område myndighederne fraråder og medfører dette, at du blive forhindret i at møde på arbejde efter din ferie, eksempelvis hvis du er blevet pålagt karantæne på destinationen eller fly til og fra landet er aflyst, kan din arbejdsgiver være berettiget til at bortvise dig for ulovlig udeblivelse.

Kan din arbejdsgiver pålægge dig 14 dages hjemmekarantæne uden løn, hvis du kommer hjem fra et land, hvor sundhedsmyndighederne ikke anbefaler hjemmekarantæne?

Nej, det vil din arbejdsgiver ikke kunne, da du har fulgt myndighedernes anvisninger, og din arbejdsgiver skal derfor betale dig løn, hvis de beder dig blive hjemme.

Kan jeg nægte at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?

Du vil generelt ikke kunne nægte at møde på arbejde. Det er alene din arbejdsgiver eller myndighederne, der kan træffe beslutning om, at du ikke skal møde op.

Hvis der er konkrete forhold på arbejdspladsen, der gør dig utryg, opfordrer vi dig til at gå i dialog med din arbejdsgiver om, hvordan I løser dette, eventuelt ved du arbejder hjemme.

 

Hvordan er jeg stillet, hvis mit barn bliver hjemsendt fra børnehave eller vuggestue med mistanke om Corona?

Hvis dit barn er syg, har du ret til fravær med løn til pasning af sygt barn i 5 dage, hvorefter der som udgangspunkt skal være alternativ pasning. Men pga. smittefaren kan det være ganske svært at få andre til at passe barnet. Vi har imidlertid aftalt med FA, at hvis man har pasningsproblemer, da kan man blive hjemme og i videst mulige omfang arbejde hjemmefra, uden at blive trukket i løn.

Hvad er din situation, hvis du er i en særlig risikogruppe, og du føler dig utryg ved at møde på arbejde?

Hvis du er utryg, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg ved at møde på arbejde. Er det lægens vurdering, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om i kan finde en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at arbejde hjemmefra eller blive fjernet fra et arbejdssted, hvor du har meget personkontakt eller noget helt tredje.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme. Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist. Ved manglende enighed med din arbejdsgiver, bør du kontakte Finansforbundet, inden du bliver væk fra arbejdspladsen.

Hvad er din situation, hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, og du føler dig utryg ved at møde på arbejde?

Svaret er formentligt det samme som ovenfor, hvis du selv var i en særlig risikogruppe, men det er uafklaret.

Hvordan er du stillet ved dine børns skoles eller institutions midlertidige lukning?

Du er berettiget til at blive hjemme og passe dine børn, hvis du ikke har anden pasningsmulighed. Hvis det er muligt, skal du tilbyde at udføre arbejde fra hjemmet.

Det skal aftales konkret med din arbejdsgiver, hvordan I håndterer dit fravær, hvis du ikke har mulighed for at arbejde under dit fravær.

Vil du vide mere?