Menu luk

Corona - hvordan er du stillet?

Bliver du eller dit barn smittet med coronavirus, gælder de samme regler i forhold til fravær med løn som ved øvrig sygdom. Men hvad gælder derudover, nu hvor covid-19 igen anses for en samfundskritisk sygdom, og der er genindført restriktioner?

Corona anses nu igen som en samfundskritisk sygdom. Vi har derfor indgået en coronaaftale med Finanssektorens Arbejdsgiverforening som tager højde for de ulemper, som du og andre medlemmer kan opleve i forbindelse med den stigende smitte.

Vi har også indgået en aftale med samme indhold for assurandørerne. Derudover er der i dag vedtaget ny lovgivning om test og coronapas, der gør det lovligt for din arbejdsgiver at pålægge dig at blive testet, oplyse testresultatet og fremvise coronapas. Hvis din arbejdsgiver gør dette, skal testen så vidt muligt foregå i arbejdstiden og kan dette ikke lade sig gøre, er du berettiget til at blive kompenseret for tid og transport.

Du kan finde mere info på denne side, herunder links til aftalerne og lovteksten:

Aftalen mellem Finansforbundet og FA i sin helhed

Særligt for assurandører

Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af
coronapas, test for covid-19 m.v.

 

Spørgsmål og svar om coronavirus

Skal du oplyse din arbejdsgiver om, at det er Corona, du fejler?

Folketinget har atter opgraderet corona som en samfundskritisk sygdom. Som følge heraf er der vedtaget ny lovgivning, der dels giver din arbejdsgiver mulighed for at pålægge dig at fremvise coronapas eller få foretaget en coronatest og pålægge dig at oplyse virksomheden om resultatet. denne lov gælder så længe corona er en samfundskritisk sygdom.

Kan din arbejdsgiver afskedige dig, hvis du ikke vil/kan blive vaccineret?

Nej, din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke afskedige dig på grund af manglende vaccination.

Der kan dog være særlige tilfælde, hvor det kan være sagligt at afskedige dig. Det gælder fx, hvis du ikke kan udføre dit arbejde, fordi du som en væsentlig del af dit arbejde skal rejse til lande, der kræver vaccination. I det tilfælde skal din arbejdsgiver forsøge at omplacere dig, så du ikke længere har rejseaktivitet til de pågældende lande, men hvis det ikke er muligt, kan det være sagligt at afskedige dig.

Har min arbejdsgiver krav på at vide, om jeg er vaccineret?

Nej, din arbejdsgiver må ikke bede dig oplyse, om du er vaccineret, da oplysningen er en helbredsoplysning.

Din arbejdsgiver har kun krav på at vide, om du er vaccineret, hvis der er en saglig årsag til det. Det kan fx være, hvis du ikke kan udføre dit arbejde uden dokumentation for, at du er vaccineret.

Din arbejdsgiver har dog krav på at få forevist dit coronapas. For at det skal være gyldigt skal du enten være vaccineret, være immun pga. sygdom indenfor de seneste 6 måneder eller have fået en test hvor smitte ikke er påvist. Din arbejdsgiver har ikke krav på at få at vide hvilke af disse grunde, der er årsag til at du har et gyldigt coronapas.

Er du i hjemmekarantæne uden at være syg?

Har du været i nærkontakt eller er du hjemsendt og venter på testsvar, bliver du ikke trukket i løn. Det samme gælder hvis du er hjemsendt fordi du selv eller medlemmer af din husstand er særligt sårbare.

Kan du afslå at arbejde hjemme?

Er du hjemsendt på baggrund af myndighedernes anbefalinger, eller har din arbejdsgiver hjemsendt dig af egen drift, er du forpligtet til at tilbyde at udføre arbejde fra hjemmet, såfremt din jobfunktion generelt gør det muligt, da du ikke bliver trukket i løn. Det er muligt at du under din hjemsendelse må udføre dit arbejde på andre tidspunkter end din sædvanlige arbejdstid, hvis du f.eks. har vanskeligt ved at arbejde mens du passer hjemsendte børn. I sådanne situationer vil du ikke være berettiget til eksempelvis genetillæg.

Med hensyn til hjemmearbejdsplads finder arbejdsmiljøloven anvendelse, hvis du arbejder hjemme mere end én dag om ugen, og hvis der er en aftale om hjemmearbejde på din virksomhed, gælder denne fortsat.

Planlægger du ferie?

Planlægger du en ferie, bør du følge de danske myndigheders rejseanvisninger, såvel som myndighederne i det land du planlægger at rejse til. Vælger du at gennemføre en rejse til et område myndighederne fraråder og medfører dette, at du blive forhindret i at møde på arbejde efter din ferie, eksempelvis hvis du er blevet pålagt karantæne på destinationen eller fly til og fra landet er aflyst, kan din arbejdsgiver være berettiget til at bortvise dig for ulovlig udeblivelse.

Kan din arbejdsgiver pålægge dig 14 dages hjemmekarantæne uden løn, hvis du kommer hjem fra et land, hvor sundhedsmyndighederne ikke anbefaler hjemmekarantæne?

Nej, det vil din arbejdsgiver ikke kunne, da du har fulgt myndighedernes anvisninger, og din arbejdsgiver skal derfor betale dig løn, hvis de beder dig blive hjemme.

Kan du nægte at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?

Du vil generelt ikke kunne nægte at møde på arbejde. Det er alene din arbejdsgiver eller myndighederne, der kan træffe beslutning om, at du ikke skal møde op.

Hvis der er konkrete forhold på arbejdspladsen, der gør dig utryg, opfordrer vi dig til at gå i dialog med din arbejdsgiver om, hvordan I løser dette, eventuelt ved du arbejder hjemme.

Hvordan er du stillet, hvis dit barn bliver hjemsendt fra børnehave eller vuggestue med mistanke om Corona?

Hvis dit barn er syg, har du ret til fravær med løn til pasning af sygt barn i fem dage eller det antal dage, din overenskomst eller ansættelseskontrakt angiver. Hvis dit barn skal være hjemme mere end fem dage anbefaler vi, at du går i dialog med din arbejdsgiver om muligheden for at arbejde hjemme de øvrige dage. 

Er dit barn hjemsendt, men ikke syg, er du berettiget til at blive hjemme og passe dine børn, uden at blive trukket i løn.

I mange virksomheder er der indgået aftaler om øget mulighed for hjemmearbejde, og de aftaler kan du bruge i denne situation. Hvis det ikke er muligt at arbejde hjemme, kan dit fravær aftales som afspadsering, ferie eller omsorgsdage.

Hvordan er du stillet, hvis dine børns skole eller institution lukker midlertidigt?

Du er berettiget til at blive hjemme og passe dine børn, hvis du ikke har anden pasningsmulighed. 

Hvad er din situation, hvis du er i en særlig risikogruppe, og du føler dig utryg ved at møde på arbejde?

Hvis du er utryg, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg ved at møde på arbejde. Er det lægens vurdering, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at gå på arbejde, bør du kontakte din arbejdsgiver og se, om I kan finde en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at arbejde hjemmefra eller blive fjernet fra et arbejdssted, hvor du har meget personkontakt eller noget helt tredje.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, har du ret til at blive hjemme. Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, bør du kontakte Finansforbundet, inden du bliver væk fra arbejdspladsen.

Hvad er din situation, hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, og du føler dig utryg ved at møde på arbejde?

Svaret er formentligt det samme som ovenfor, hvis du selv var i en særlig risikogruppe, hvis barnet er medlem af din husstand. Det samme gælder andre medlemmer af din husstand.

Skal du anmelde Corona som en arbejdsskade?

Vi anbefaler, at du anmelder Corona som en arbejdsskade, hvis du er blevet smittet på arbejdet. Også selvom du måske ikke har haft et alvorligt forløb eller mærket noget til senfølger.

Du skal nemlig anmelde en arbejdsskade senest et år efter, at skaden er opstået. Oplever du først senfølger efter denne frist og anmelder skaden på det tidspunkt, kan det være vanskelig at løfte bevisbyrden for, at der er en sammenhæng med, at du har været smittet med corona og de gener, du oplever. Du risikerer derfor, at din sygdom ikke anerkendes som arbejdsskade.

Corona kan anerkendes som en arbejdsskade (som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom), og du kan have ret til erstatning, hvis:

  • Du har fået stillet diagnosen covid-19
  • Der er tale om en konkret hændelse eller påvirkning inden for fem dage i form af en påviselig smitterisiko på dit arbejde
  • Der er en sandsynlig sammenhæng mellem smitterisiko og det forhold, at du har smitte med COVID-19

Du skal være opmærksom på, at du selv skal kunne løfte bevisbyrden, hvis du skal have anerkendt smitte med COVID-19 som en arbejdsskade.

Sådan anmelder du en arbejdsskade

Hvis du vil anmelde senfølger efter COVID-19, skal:

  • Din arbejdsgiver anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Den læge, der behandler dig, anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, eller du skal selv gå ind på AES.dk og udfylde en anmeldelsesblanket
Vil du vide mere?