Menu luk

Compliance: Sådan foretager du en complianceundersøgelse på governance og kontrolmiljø

Tidspunkt
27. sep 2022, 9.30 - 11.30
Format
Webinar
Afholdelsessted
Online
Tilmeldingsfrist
12. september 2022
Pris
Gratis
Målgruppe
Compliance-ansatte
Åben
2 7

Dette webinar er blevet til i et samarbejde mellem Finanssektorens Uddannelsescenter og Finansforbundet. Finanssektorens Uddannelsescenter står for undervisningen.

På 2 timer får du inspiration og redskaber til, hvordan du kan foretage en complianceundersøgelse på governance og kontrolmiljøer. Herudover ser vi på, hvordan du kan dokumentere dit arbejde og rapportere dine konklusioner.

Målgruppe
Modulet henvender sig til dig, der har deltaget på vores Complianceforløb. Modulet kan også være for dig, der allerede arbejder med compliance på governance og kontrolmiljøer og har brug for inspiration til tilgangen til opgaven.

Modulet er relevant for 2nd line compliancemedarbejdere i både mellemstore og mindre institutter, som arbejder med governance og kontrolmiljøer.

Udbytte

  • Du får et stærkt grundlag til at kunne spille en aktiv og værdiskabende rolle i dit arbejde med complianceopgaver på governance og interne kontroller.
  • Du bliver opdateret på reglerne og forventninger til udførelsen af opgaven.
  • Du får værdiskabende complianceviden på fagområdet, herunder anvendelse af redskaber til at foretage complianceundersøgelser, dokumentation og rapportering.
  • Du møder kolleger fra andre institutter, og du får dermed mulighed for at opbygge gode kontakter og et netværk, som sidder med lignende opgaver og udfordringer.

Indhold
Modulet er praksisnært og tilpasset din hverdag. Vi kommer bl.a. ind på følgende emner

  • Den organisatoriske rollefordeling fra bestyrelsen og nedad
  • Forsvarslinjerne og hvordan de supplerer hinanden, herunder snitflader til sikring af bl.a. et effektivt kontrolmiljø.
  • Krav til og rammer for hhv. 1. og 2. line kontroller - hvorfor er de vigtige og hvad kan de anvendes til?
  • Hvordan opbygger man et kontrolmiljø?
  • Funktionsadskillelse og kompenserende foranstaltninger
  • Hvilke overvejelser bør man gøre sig om en politik for kontroller, herunder en politik for compliancerisici?

Undervejs har du mulighed for at stille spørgsmål til underviseren om eventuelle konkrete udfordringer, du har i dagligdagen. Der vil også være små opgaver, som skal løses i grupper eller i plenum.

Program
Undervisningen foregår online og varer ca. 2 timer. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål over chat og med mikrofon. Du skal forvente at være aktiv i dele af kurset og skal derfor være indstillet på at have kamera tændt.

Der er ca. 1 times forberedelse til modulet.

Fokusområder for compliance
FU tilbyder en række onlinemoduler, som går i dybden med forskellige complianceområder. Modulerne afholdes uafhængigt af hinanden og du kan vælge de moduler, som er relevante for dig og din arbejdsgiver.

Underviser
Underviseren på modulet er Heidi Lindeholm. Heidi har mange års erfaring i banksektoren, de sidste 12 år i Finanstilsynet, hvor han var involveret i banktilsynet i primært mindre pengeinstitutter. I slutningen af 2021 skiftede hun myndighedsrollen ud med rollen som complianceansvarlig i Møns Bank.

Afbud
Da der er begrænsede pladser på dette modul, og efterspørgslen er høj, beder vi dig melde afbud, hvis du efter tilmelding alligevel ikke kan deltage. På den måde kan vi give en anden håbefuld muligheden for at deltage. Du melder afbud ved at få ind på Mit Forbund eller ved at sende en mail til arrangementer@finansforbundet.dk.

Anden info
Dit navn, stilling, e-mail og virksomhed kan blive videregivet til underviser og konferencested, alene til brug for deres afvikling af arrangementet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse i forhold til videregivelse af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til clu-gdpr@finansforbundet.dk med angivelse af navnet på arrangementet.

Din tilmeldinger sendes videre til Finanssektorens Uddannelsescenter (FU), som er udbyder på kurset.
Du vil derfor få alle oplysninger om kurset direkte fra FU gennem deres læringsplatform, Moodle.

Kontakt

Center for læring og udvikling

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund