Menu luk

AFLYST - Kredsbestyrelsesuddannelse 2023 - 1, modul 3

Tidspunkt
3. okt 2023, 10.00 - 16.00
Afholdelsessted
Tivoli Hotel og Congress Center
Arni Magnussons Gade 2 - 4
1577 København V
Pris
Gratis
Ingen tilmelding
0 3

Uddannelsens formål og indhold

Det overordnede formål med uddannelsen er, at:

 • styrke væsentlige kompetencer
 • tydeliggøre rollen som KB-medlem i Finansforbundet
 • understøtte fællesskabet i Finansforbundet

Uddannelsen forløber over fire moduler - tre undervisningsmoduler og en eksamensdag.

På modulerne vil der være undervisning og casearbejde. Undervisningen er fokuseret på en høj grad af inddragelse og involvering samt mange praktiske øvelser. Både før og mellem modulerne vil der være forberedelsesarbejde.

Modulerne indeholder følgende:

Modul 1, 2 dage:

Dag 1: Rollen og transition

 • Forventninger til mig fra kreds, virksomhed, forbundet og medlemmerne
 • Dilemmaer i rolle – hvornår er jeg sparringspartner vs. modpart
 • Perspektivskiftet – fra kreds til forbund

Dag 2: Forstå mig selv

 • Mine mærkesager – hvad vil jeg rykke i verden
 • Styrker og skyggesider – grænser og integritet
 • Modtage feedback og være i uenighed

Modul 2: Strategi, politikudvikling og implementering

 • Om strategier og politik – forstå Finansforbundets fælles strategimodel
 • Implementering og motivation
 • At gøre strategier handlingsorienterede

Modul 3: Mig i indgreb med mennesker

 • Bevidst undersøgende
 • Strategisk kommunikation og argumentation
 • Mig som debattør

Modul 4: Eksamensdag – læring i praksis

 • Deltageroplæg med bevidning og feedback

Datoer for uddannelsen:

Modul 1: mandag den 28. august til tirsdag den 29. august på Kobæk

Modul 2: onsdag den 13. september i København

Modul 3: tirsdag den 3. oktober i København

Modul 4: tirsdag den 24. oktober – reserveret til eksamen i København

OBS: Ved tilmelding er du automatisk tilmeldt alle ovennævnte moduler og datoer.

Praktisk information

Du vil cirka tre uger inden første uddannelsesdag modtage en pakke med mere information samt en forberedelsesopgave, som er meget vigtig for udbyttet af første modul.

I løbet af uddannelsen vil du møde:

 • Tor Nonnegaard og Rikke Sick eller Signe Gro (konsulenter fra Implement)
 • Kent Petersen, Michael Budolfsen og Steen Lund Olsen (formandskabet i Finansforbundet)
 • Jonas Svava Iversen, direktør i Finansforbundet)
 • Briddi Escherich og Malene Aage (konsulenter i Finansforbundet)


Bland jer godt

Få at opnå det bedste udbytte af uddannelsen, ser vi gerne at du og din kredsbestyrelse fordeler jer på de fire forskellige hold vi udbyder.

På den måde er I med til at understøtte den udveksling og læring på tværs, som også er et af målene med kredsbestyrelsesuddannelsen. Hvis et hold får en sammensætning som ikke balancerer helt, forbeholder vi os retten til at rykke rundt efter dialog med jer.

Vi gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Kontakt Kursusadministrator

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund