Menu luk

Incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning handler om at få medarbejderne til at fokusere på virksomhe-dens vigtigste indsatsområder og mål, og derved fremme væksten i virksomheden. Læs i denne videnspakke om aflønningsformen – hvorfor og hvordan den kan øge engagement og en tættere tilknytning til virksomhed, og samtidig opnå en højere grad af loyalitet, når en medarbejder får en reel økonomisk interesse i udviklingen af virksomheden.

minutter

Drej på hjulet for at vise mere eller mindre indhold

    Bemærk: Indholdet i videnspakken er primært produceret af eksterne. Vi har vurderet, at indholdet kan være relevant for Finansforbundets medlemmer, men frasiger os ansvar i forhold til budskaber, holdninger, brug af data o.l.