Menu luk

Trivselsenheden

Trivselsenheden er sat i verden for at fremme lederes og medarbejderes arbejde med trivsel. Det sker gennem indsatser, der tager direkte afsæt i behovet på den enkelte arbejdsplads.

Formålet med trivselsenheden er at sætte ind over for stress og mistrivsel ved at understøtte arbejdet med trivslen ude på arbejdspladserne og i tæt dialog med tillidsvalgte og ledere. 

Trivselsenheden kan tilbyde

 • Trivselsindsatser, hvor vi fx tager ud til jer på arbejdspladsen og faciliterer dialog i ledergruppen eller holder oplæg om trivsel eller mistrivsel for tillidsvalgte og ledere
 • Sparringssamtaler, hvor trivselsenheden fortroligt rådgiver virksomhedens ledere, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter om trivsel og trivselsindsatser, som kan sættes i gang i jeres virksomhed
 • Partnerskaber, hvor vi understøtter strategiske indsatser, som fremmer trivsel og forebygger
  mistrivsel og stress på arbejdspladsen i form af en partnerskabsaftale mellem trivselsenheden
  og den enkelte virksomhed

De konkrete indsatser eller forløb aftales og afvikles i tæt dialog med den enkelte arbejdsplads og
starter altid med en henvendelse fra jer. Vi tager udgangspunkt i det, der optager jer, og vi hjælper jer i gang og understøtter processen, til vi er i mål.  

Trivselsenheden kan fx hjælpe, når

 • arbejdspladsen vil arbejde med trivsel og dermed forebygge stress og mistrivsel
 • en afdeling har udfordringer med trivslen 
 • en leder har udfordringer med arbejdsmiljøet i afdelingen  
 • I har det svært med udfordrende samarbejder
 • I står overfor større forandringer og vil passe på hinanden i processen   

Om Trivselsenheden

 • Trivselsenheden er etableret i forlængelse af overenskomstaftalen mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • Trivselsenheden arbejder for at fremme trivslen på arbejdspladsen for både ledere og medarbejdere og for at skabe de bedste betingelser for et godt arbejdsliv i den finansielle sektor
 • Trivselsenheden er organisatorisk forankret i Center for Læring og Udvikling i Finansforbundet, men agerer upartisk og i samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Kontakt Trivselsenheden

40 45 42 62

I er også velkomne til at kontakte Trivselsenhedens trivselskonsulent Birgit Kjeldsen via mail på bkj@finansforbundet.dk.