Menu luk

Husk at tage stilling til din overenskomst senest 31. marts kl. 14 - Du stemmer her.

Netværk for erfarne ledere

Et netværk for dig, der arbejder som leder og gerne vil styrke dine kompetencer, få sparring på aktuelle ledelsesudfordringer og inspiration fra andre ledere fra sektoren på tværs af virksomhederne.

Finansforbundets ledernetværk er et tilbud til dig, der vil styrke dine kompetencer, få sparring på aktuelle ledelsesudfordringer og inspiration fra andre ledere fra sektoren på tværs af virksomhederne.

Ledernetværkene sammensættes i januar måned i grupper á 8-10 personer – fortrinsvis fordelt efter geografi, da hvert netværk mødes fysisk seks gange i et samlet koncept.

Udover ledernetværk for erfarne ledere tilbydes også specifikke ledernetværk for ledere for ledere i hhv. Hovedstadsområdet og Århus-området. Ledere for ledere, som bor uden for disse geografiske områder, er velkomne til at deltage, men skal være indstillet på længere transporttid.

Som noget nyt tilbydes også ledernetværk for strategiske ledere og projektledere. Bemærk at målgruppen for dette netværk ikke er filialledere, afdelingsledere eller driftsledere, men ledere, der fx sidder med stort budget-/projekt-/udviklingsansvar.

For at sikre at netværksgrupperne kommer godt fra start, vil første netværksmøde blive faciliteret ved ekstern konsulent Bettina Skårup. Herefter fjernfaciliteres netværksgrupperne gennem fem moduler, hvor aktuelle problemstillinger og udfordringer for ledere i finanssektoren vendes med udgangspunkt i den konkrete hverdag. Finansforbundets ledernetværk, som er udviklet i samarbejde med ledere i finanssektoren, er et eksklusivt forum for erfaringsudveksling og sparring på ledelsesmæssige udfordringer.

Netværkets seks moduler indeholder følgende temaer:

  • Modul 1: Kick off
   Om ledelse og gensidig lederudvikling i netværk.
   På første netværksmøde rammesættes også forventninger, commitment og fortrolighed i netværket.
  • Modul 2: Forandringskommunikation
   Om lederen som motivator og formidler.
  • Modul 3: Innovation og nytænkning
   Om at lede og rammesætte gode udviklingsprocesser.
  • Modul 4: Ledelsesfaglig ledelse
   Om at gå fra faglig ledelse til ledelse i helikopterperspektiv.
  • Modul 5: Organisationsudvikling i fusionstider
   Om at kunne motivere, rekruttere og fastholde medarbejdere.
  • Modul 6: Det hele lederliv
   Om veje til at skabe mere overskud og bedre plads til ledelse.

Første møde i netværkene vil finde sted i løbet af februar/ marts. Det nøjagtige mødetidspunkt vil blive aftalt direkte med de enkelte netværksgrupper umiddelbart efter, at netværkene er blevet dannet. Herefter lægges op til et månedligt møde, som det enkelte netværk selv fastsætter tidspunktet for.

Prisen for deltagelse i netværksforløbet er 500 kr.

Vi etablerer netværkene en gang årligt, i januar måned. Hvis du ønsker at deltage i ledernetværk skriver du til os på netvaerk@finansforbundet.dk, så sender vi dig en mail, når vi åbner for tilmeldingen.

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt os på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.