Menu luk

Netværk for Bæredygtig Ledelse

Som ledere må I i stigende grad orientere jer mod omstruktureringer, forandringer og øgede per-formancekrav. I skal levere resultater og balancere ressourcer, tid og hensyn til organisationen og medarbejdere. Krydspres og dilemmaer, som stiller høje krav til jer som ledere. Det giver energi og motivation, men der også risiko for en alt for presset hverdag, hvor der ikke er tid til den fornødne restitution og refleksion.

Netværk

Nogle vil hævde, at den optimale performance handler om at ”stresse” sin organisation og sit team, uden at det skaber stress. Men hvor er balancen, og hvordan finder I den? Hvad er ”god stress”, og hvornår bliver det skadeligt? Hvordan kan I hjælpe hinanden og jer selv til at udøve en bæredygtig ledelse, så I kan reagere i tide, når jeres medarbejdere får stresssymptomer, og/eller I selv mærker presset?

I Netværk for Bæredygtig Ledelse møder I andre ledere, der er optagede af den slags spørgsmål, og som ønsker at inspirere andre og lade sig inspirere i forhold til bæredygtig ledelse.

Netværk for Bæredygtig Ledelse faciliteres af to erfarne erhvervspsykologer, som tager typiske faldgruber og udfordringer op og hjælper med konkrete redskaber. Altid med et dobbeltblik i forhold til ledelse af dig selv og ledelse af andre.

Emner på netværksmøderne

  • Hvordan håndteres stress i organisationen, i teamet og hos medarbejdere?
  • Hvordan håndteres krydspres og modsatrettede hensyn?
  • Hvordan tager I hånd om medarbejderne og jer selv, når stresssymptomerne melder sig?
  • Hvordan håndteres balancen mellem arbejdsliv og privatliv som leder?
  • Skyld, skam og tabu ved stress i ledelse

Tid og sted

Netværket er et pilotprojekt bestående af to ledernetværk – et i København og et i Århus

En gang om måneden, tre timer, fysisk fremmøde

Start: September 2021

10-12 ledere i hvert netværk, der kommer med forskellig ledelsesbaggrund og ledelseserfaring

Fortroligt forum og tavshedspligt: Ingen har arbejdsmæssige eller private relationer med hinanden

Projektet er finansieret af Velliv Foreningen, og det er derfor gratis at deltage.

I projektet deltager Finansforbundet og DM.

Næste skridt

Hvis du er interesseret i at høre mere, så tøv ikke med at kontakte Couragepro:

  • Susanne Ulveman, Couragepro, på ssu@couragepro.com / 20921710
  • Vivi Bach, samarbejdspartner, på psykolog@vivibach.dk/ 30282474