Menu luk

Excel-kurser - niveauer

Excel begynder

På dette kursus lærer du at arbejde med de basale funktioner i Excel. Du lærer bl.a. at arbejde med almindelig brug af formler, formater, regneregler og operatorer samt en masse smarte fif til bl.a. genvejstaster. Vi kigger også på hvordan du opsætter regneark til udskrift, så du kan levere flotte og præsentative opstillinger.

Forudsætninger

Der kræves ikke forudgående forudsætninger.

Indhold

Introduktion til Excels grundlæggende funktioner

 • Introduktion til Excels grundlæggende funktioner
 • Tal, tekst, datoer og andre datatyper
 • Lister og sortering
 • Opbyg ark med formler, absolutte og relative referencer
 • Navngivne celler
 • Introduktion til diagrammer
 • Forlæng rækker
 • Betinget formatering
 • Manuel formatering af tekst, herunder rotation og ombrydning
 • Ark og faner, herunder flyt, skjul/vis samt lås
 • Copy/paste, herunder på tværs af programmer
 • Transponering
 • Tilpas til ark ved udskrift
Excel - øvet

Har du styr på basal brug af Excel og vil du lære om avancerede formler? Så er dette kursus for dig.

Forudsætninger

Der kræves forudsætninger svarende til vores kursus Excel begynder.

Indhold

Hovedfokus er på Lopslag, logiske tests og andre avancerede formler i Excel. Vi starter med mindre avancerede formler og øger niveauet skridt for skridt hen over webinaret.

 • Oprettelse af formler ved indtastning med grundlæggende regneregler, brug af operatorer og parenteser
 • Kopiering af formler til andre celler
 • Brug af relative og absolutte cellereferencer
 • Autofunktioner (SUM, MIDDEL, MAKS, MIN, TÆL og TÆLV)
 • Sammenkædning af tekst og tal
 • Introduktion til hyppigt anvendte avancerede funktioner
  • LOPSLAG
  • HVIS-sætninger
  • Betingede funktioner
 • Lav dropdown / datavalidering
 • Sammenkædning af data mellem ark
 • Navngivning af celler/tabeller/kolonner/rækker
Excel - avanceret

Har du styr på basal brug af Excel og vil du lære om pivot og diagrammer? Så er dette kursus for dig.

Forudsætninger


Der kræves forudsætninger svarende til vores kursus Excel begynder.

Indhold

 • Pivottabeller og -diagrammer
  • Brug af Excels funktion med anbefalede pivottabeller
  • Automatisk registrering af relationerne i pivottabeller
  • Opret manuelt
  • Filtrering og sortering
  • Gruppering på datoer
  • Excels funktion med tidslinjer ift. pivottabel
 • Diagrammer
  • Funktionen Anbefalede diagrammer
  • Oprettelse og redigering af søjlediagrammer og cirkeldiagrammer
  • Andre diagramtyper, herunder visualisering af geografiske data

Nyhedsbrevs tilmelding

I Mit forbund kan du se, hvilke nyhedsbreve du er tilmeldt.

Mit forbund