Menu luk

Digital transformation ­ pilothold

Digital transformation er et nyt forløb målrettet dig, der er privat- eller erhvervsrådgiver. Her bliver du klædt på til at favne branchens digitale udvikling og de muligheder, som udviklingen åbner for dig og dit arbejde.

Lige nu søger vi deltagere til forløbets to pilothold i henholdsvis København og Skanderborg. Begge pilothold er gratis for medlemmer og ikke-medlemmer, og der er for begge pilothold opstart i september 2021.

Spørgsmål og svar om pilotforløb i digital transformation

Hvorfor dette nye forløb?

Finansforbundet har taget hul på et initiativ, der skal efter- og videreuddanne finansfolk til job inden for finansiel teknologi, hvor rådgiverne tilbydes efteruddannelse i digitalisering og nye teknologier. Forløbet finder sted i København og Skanderborg og er tilrettelagt i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter og konsulenthuset Knowit. 

Hvorfor er pilotholdene gratis?

Forløbet Digital transformation er helt nyt, og derfor afvikles der to pilothold, hvor vi kører forløbet igennem og får den nødvendige feedback fra deltagerne. Derfor er det gratis at deltage i pilotforløbene.

Der udbydes i efteråret 2021 betalingshold i Digital transformation, og her vil der være en deltagerbetaling på 4.000 kr.

Hvordan er forløbet bygget op?

Forløbet er bygget op, så der er tre fysiske kursusdage fra kl. 9-16 samt to onlinekurser fra kl. 9-12. Forløbet strækker sig over cirka fire måneder. Til hvert modul er der lidt forberedelse, og mellem modulerne er der en hjemmeopgave.  

Hvorfor skal du som rådgiver deltage i forløbet?

Der er fart på den digitale udvikling i branchen. Robotter, automatisering og en konstant optimering af processer er blot noget af det, man skal forholde sig til i hverdagen. Den udvikling fortsætter, samtidig med at jobfunktioner bliver ændret, og nye jobs kommer til.   

Formålet med forløbet er at ruste dig til udviklingen og fremtiden og til det job, du har nu - eller  til det job, du måske vil få på sigt.  

Undervejs i forløbet får du kendskab til de mest anvendte teknologier som RPA, chatbots og machine learning. Du får inspiration til aktivt at bruge de nye værktøjer og teknologier i din hverdag, og du får indsigt i, hvad den digitale udvikling betyder for din opgaveløsning, for kunden og for forretningen.  Du bliver også i stand til at vurdere dine kompetencer og dit potentiale i en sektor under forandring.   

Det betyder også, at du ikke behøver at være ’first mover’ på teknologi for at deltage - tværtimod. 

Hvad får dit pengeinstitut ud af, at du deltager?
  • Efter forløbet vil du forstå og være nysgerrig på, hvordan digitalisering, data og teknologianvendelse kan bringes i spil til gavn for kunder, egen jobfunktion og banken som helhed  
  • Du vil kende dit digitale ståsted og dine muligheder - også i relation til at arbejde videre og dybere med udviklingen af dine digitale kompetencer 
  • Du vil være mere forandringsparat, ligesom kunder og kollegaer vil opleve, at du står stærkere i din rolle som rådgiver 
  • Du vil have opnået viden om konkrete teknologier og forstå rammebetingelser, metoder, værktøjer, roller og opgaver inden for robotic process automation, chatbots, AI/machine learning, data management og det agile. 
  • Du vil være bedre rustet til fremtiden i sektoren, og du vil kunne påtage dig nye roller og opgaver
Er der eksamen?

Nej, der er ingen eksamen på forløbet. Du får et diplom, der beskriver forløbet og som evt. kan bruges til en realkompetencevurdering.  

Hvem kan du kontakte, hvis du vil vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Malene Buus Møller eller Anders Nørgaard hos Finanssektorens Uddannelsescenter.